Stavby šetrné k životnímu prostředí

Stavět s minimální ekologickou zátěží pro životní protředí je dnes téměř uměním. Výroba některých stavebních materiálů a jejich součástí je energericky nebo ekologicky náročná a pokud se má vyhovět i vysokým poždavkům na kvalitu výrobku, není vždy snadné najít optimální východisko. Vedle stavebních materiálů vyrobených ze surovin získaných šetrně k životnímu prostředí a jejichž likvidace je snadná, se musíme bránit používání materiálů vyrobených z ekologicky závadných či toxických látek.

Při návrhu staveb se musí brát i zřetel na to, aby jejich provoz byl pouze minimálně energeticky náročný, např. díky účinnému zateplení nebo kvalitní fasádní omítce regulující teplotu interiéru. Pro vývoj takovýchto materiálů a řešení jsou potřeba inovativní myšenky, inovativní plánování a inovativní společnost s právě takovými výrobky – jako je to třeba u společnosti maxit.

S našimi výrobky z řady maxit eco care můžete, v oblasti staveb šetrných k životnímu prostředí, nastavit laťku hodně vysoko a podpořit dlouhodobou hodnotu vaší nemovitosti. Poznáte je podle pečeti „maxit eco care“.

Ekologické stavby jsou trendem již několik let. Mnoho stavebníků a modernizátorů domků chce učiniti zadost svému ekologickému smýšlení a současně co nejvíce udržet a dlouhodobě zajistit hodnotu nemovitosti. A to s příjemným vedlejším efektem, že se přitom zlepší pokojové klima a zvedne se tak kvalita bydlení. Jednou z možností jsou v tomto směru naše výrobky z řady maxit pluscalc.

Podobně jako vápno i systém maxit pluscalc disponuje mimořádnou vlastností pohlcování vodní páry a jejího pozdějšímu uvolňování do vzduchu v místnosti, díky čemuž trvale cyklickou regulací vlhkosti optimalizuje klima v místnosti.

Ze studií vyplynulo, že lidský organismus jako nejvyšší pohodlí vnímá teploty těsně nad 20 °C a relativní vzdušnou vlhkost 50 procent. Pakliže se stěnou přijde do styku příliš vlhký pokojový vzduch, je tato vlhkost systémem maxit pluscalc vstřebávána, za optimálních podmínek vlhkosti je v omítce udržována a, když je to potřeba, opět uvolňována do pokojového vzduchu suchého. Posléze je systém maxit pluscalc připraven vstřebávat další vlhkost.

Cílem vždy je, udržet relativní vlhkost stabilně na úrovni 50 procent. Zkoušky na různě velikých místnostech, při různých teplotách a za různých vlhkostí vzduchu ukázaly, že samotný systém maxit pluscalc dokáže pojmout 10 až 15krát více vzdušné vlhkosti – konkrétně 90 g/m² – než kolik by dokázal pojmout pokojový vzduch, který nás obklopuje. Úctyhodné hodnoty, kterými se lze pochlubit!

Více informací o systému maxit pluscalc:


Fasáda je vývěsním štítem budovy. Poskytuje ochranu, stavbu reprezentuje a dodává jí osobitost. V dnešní době si mnoho majitelů nemovitostí zakládá na trvalé ochraně proti řasám, energeticky úsporném účinku tepelné izolace či optimální ochraně stavební konstrukce.

S takovýmto záměrem vám s vaším fasádním systémem pomůže naše produktová řada maxit solar. Tito všeumělci mezi fasádními omítkami a barvami dávají smysl nejen z energetického z hlediska, ale i pomáhají budovy stavebně fyzikálně optimalizovat, snížit pravidelné výdaje na údržbu a udržet hodnotu nemovitosti.

Systém maxit solar byl vyvinut jako výrobek se zaměřením na úsporu energie a v průběhu uplynulých dvanácti let byl zdokonalen na vysoce kvalitní fasádní systém. Nové složení fasádních omítek a barev systému maxit solar, ve kterém jsou běžné chemické a minerální přísady ve značné míře nahrazeny mikroskopickými dutými skleněnými kuličkami, přitom slučuje pět zásadních kvalitativních vlastností:

 • setrvalou odolnost
 • ekologickou a zdravotní nezávadnost
 • energetickou úspornost díky tepelně regulačním vlastnostem
 • dlouhodobou ochranu stavební konstrukce
 • stálou jasnost barev ať už při renovaci, sanaci či u novostavby

 

Fasády, které po dlouhá léta zaujmou svým vzhledem, jsou výsledkem, který v každém případě stojí za pohled. Na početných sériích zkoušek a z praktických zkušeností posledních 12 let se ukázalo, že fasádní omítky a barvy maxit solar ve srovnání s běžnými výrobky nabízí delší ochranu.

Přitom jako dlouhodobě účinnou složku barev a omítek namísto chemických pomocných složek, pomocí kterých běžné fasádní výrobky zajišťují ochranu povrchů před řasami a plísněmi, využíváme k přírodě i zdraví šetrného stavebního materiálu, jímž jsou mikroskopické duté skleněné kuličky.

Přesvědčte se o ochranném účinku či tepelně regulačních vlastnostech a dlouhodobých výhodách sami!

Tam, kde je pořádně udělána fasáda, se patří i dlouhodobě šetrná interiérová barva. Bez plísní a bez potíží pro alergiky a z tohoto hlediska ozkoušená a certifikovaná ústavem ECO-INSTITUT.

Zařízení místností je výrazem individuálního životního pocitu. Interiérové barvy přitom mohou mít zvláštní význam – nakonec 80 až 90 procent dne trávíme v interiérech. Odolnost proti vysokému mechanickému zatížení, dlouhodobě pěkný vzhled a ta nejvyšší zdravotní šetrnost jsou zvláště žádané. Dýchající a suché interiérové povrchy stěn od společnosti maxit jsou řešením.

Minerální, na skle založená interiérová barva se zhruba 40procentním podílem dutých mikroskopických skleněných kuliček zajišťuje optimálně vyvážený poměr mezi pokojovou teplotou cirkulací vzduchu a regulací vlhkosti. Vakuum v mikrokuličkách má dodatečný izolační účinek.


Více informací k výrobkům řady maxit solar:


Cena surové ropy se v posledních letech zčtyřnásobila! V téměř 24 milionech německých obydlí se doslova protápí příliš mnoho peněz. Největší část topné energie – zhruba 40 procent – se ztrácí skrze vnější zdi.

Lidé se při stavbě nových domů či při sanacích často obávají domnělých vysokých nákladů a zapomínají, že německá spolková vláda energetická sanační a stavební opatření dotuje. A to jak prostřednictvím půjček s výhodnými úroky či dotačními programy, zejména pro domy postavené před rokem 1978 či pro novostavby, které svými úsporami energie (podle nařízení o úspoře energie – EnEV) překonávají požadované hodnoty.

Společnost maxit vyrábí vysoce funkční, moderní fasádní systémy, které splňují veškeré požadavky, které zákonodárce pro izolaci fasád ukládá. Trvanlivá kvalita je pro nás přitom samozřejmostí.

S našimi tepelně izolační kompozitní systémy můžete ušetřit za topení, zvýšit hodnotu vaší nemovitosti, zvýšit pohodlí bydlení a současně přispět k ochraně životního prostředí – například pomocí našeho systému maxit wood.

Tato ekologická tepelná izolace vám skýtá mnoho výhod: 

 • Přírodní stavební materiál měkké dřevěné vlákno
 • Ekologický
 • Prospívající zdraví
 • Tlumící zvuk
 • Otevřeno pro difuzi
 • Stavebně biologicky odbouratelný
 • Recyklovatelný
 • účinně tepelně izolující
 • Různorodý vzhled fasádyVýhody hlíny:

 • neutralizuje škodliviny a zápach
 • je čistě přírodní a ekologická
 • je znovu využitelná
 • je historickým stavebním materiálem lidstva


Více informací o hliněné omítce BIA:

Pro výběr vhodného omítkového systému je třeba dbát různých parametrů. Vedle požadovaných nároků na standardy a kvalitu by měl omítkový systém být uzpůsoben i mechanickým a stavebně fyzikálním vlastnostem podkladu jako i vašim individuálním potřebám.

Naše produktová řada maxit purcalc nabízí velký výběr vápenných omítek pro interiéry – od vápenných omítek přes čistě vápenné jádrové omítky až po tenkovrstvé vápenné omítky jako i další speciální omítky. Ať už se jedná o novostavbu nebo starší budovu, máme zaručeně to správné řešení, které bude odpovídat vašim požadavkům.

Přitom vždy budete těžit z následujících výhod našich výrobků řady maxit purcalc:

 • minerální
 • otevřeno pro difuzi
 • třída stavebních materiálů A
 • regulace vlhkosti interiéru


Více informací o vápenných interiérových omítkách od společnosti maxit:

Naše reference k systému maxit eco care