Beton/potěr

Výrobek Prohlášení o shodě Technický list Bezpečnostní list

maxit ton 904 C25/30

L T S
maxit ton 905 L T S

maxit ton 908 C25/30

L T S
BETON / POTĚR C25/30 L T​​​ S

Opravné malty

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list
maxit RS 1   T B

Litý beton

Výrobek Prohlášení o shodě Technický list Bezpečnostní list
maxit ton 908 FB L T S

Stříkaný beton

Výrobek Prohlášení o shodě Technický list Bezpečnostní list

maxit ton SB 80 C25/30

L T S
maxit ton SB 80 B C25/30 L

T

S
maxit ton SB 80 B C30/37 L

T

S

maxit ton SM 80 M C30/37 L T S

Stříkané malty

Výrobek Prohlášení o shodě Technický list Bezpečnostní list
maxit ton SM 20 M C25/30 L T S
maxit ton SM 40 C25/30 L T S
maxit ton SM 40 B C25/30 L T S

maxit ton SM 40 M C25/30

L T S