Penetrace

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit coll FG

- T S

maxit coll SpG

- T S

Hydroizolace

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list
maxit coll ID - T S

maxit AD 1K Außendicht

- T S
maxit SDS 16 - T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

 

Lepidla

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list
maxit coll FXL L T S
STAVEBNÍ LEPIDLO L T S