Penetrace

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit coll FG

  T S

maxit coll SpG

    S

Hydroizolace

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list
maxit coll ID   T S

maxit AD 1K Außendicht

  T S
maxit SDS 16   T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

 

Lepidla

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit coll FBK

  T S
maxit coll PKM plus   T S
maxit coll PKM weiß     S
maxit coll FXL   T