Penetrace

VýrobekProhlášení o vlastnostechTechnický listBezpečnostní list

maxit coll FG

 TS

maxit coll SpG

  S

Hydroizolace

VýrobekProhlášení o vlastnostechTechnický listBezpečnostní list
maxit coll ID TS

maxit AD 1K Außendicht

 TS
maxit SDS 16 T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

 

Lepidla

VýrobekProhlášení o vlastnostechTechnický listBezpečnostní list

maxit coll FBK

 TS
maxit coll PKM plus TS
maxit coll PKM weiß  S
maxit coll FXL T