Penetrace

VýrobekProhlášení o vlastnostechTechnický listBezpečnostní list

maxit coll FG

-TS

maxit coll SpG

-TS

Hydroizolace

VýrobekProhlášení o vlastnostechTechnický listBezpečnostní list
maxit coll ID-TS

maxit AD 1K Außendicht

-TS
maxit SDS 16-T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

 

Lepidla

VýrobekProhlášení o vlastnostechTechnický listBezpečnostní list
maxit coll FXLLTS
STAVEBNÍ LEPIDLOLTS