maxit plan 4515

maxit plan 4515 je průmyslově vyrobená, cementem pojená, organicky lehčená, čerpatelná vyrovnávací hmota určená pro zpracování v plastické konzistenci.

  • vhodná pro vysoké užitné zatížení
  • nízká plošná hmotnost ca. 5,5 kg/m2 na cm vrstvy
  • použitelná ve vrstvách až 300 mm v jednom pracovním kroku
  • strojně zpracovatelná a čerpatelná i běžnými omítačkami
  • nízká tepelná vodivost 
  • λ10,dry =0,11 W/mK
  • nehořlavá A1
  • snadno zpracovatelná
  • spotřeba materiálu cca 4,5 kg/m2 na cm
  • do položení roznášecí vrstvy zatížitelná lehkým stavebním provozem

Použití

maxit plan 4515 se používá v bytové výstavbě, při rekonstrukcích a komerční výstavbě k vyrovnávání instalačních rozvodů vedených na hrubé podlaze, spádování plochých střech, jako vyrovnávací vrstva na dřevěné trámové stropy a k vyrovnávání různých výšek podlaží.

Vyrovnávací vrstva střechy s maxit plan 4515

Použití maxit plan 4515 k vytvoření vyrovnávací nebo spádové vrstvy střech je velmi výhodné a zpracování je velmi snadné. 
Materiál se dopravuje na stavbu jako suchá směs v sile nebo v pytlích a o míchání a čerpání na střechu se postará dodávané výkonné strojní zařízení m-tec SMP-FE, které je součástí sila a dosahuje výkonu ca. 100 l čerstvé směsi za minutu. Výrobek v pytlích lze míchat a čerpat pomocí malého podlahového stroje m-tec duo-mix FE. Materiál se připravuje v plastické konzistenci a je tak možné vytvářet rovné plochy nebo libovolné spády.

Vyrovnávací vrstva trámového stropu s maxit plan 4515

Pro vyrovnání trámových stropů při rekonstrukcích a pro náhrady stávajících zásypů je maxit plan 4515 také vhodným řešením. Objemová hmotnost materiálu je o polovinu nižší oproti původním škvárovým zásypům, lze tak původní lehkou roznášecí vrstvu podlahy nahradit samonivelačním potěrem a připravit tak optimální podklad pod libovolnou nášlapnou vrstvu a to vše bez statického přetížení stropní konstrukce!

Vyrovnávací vrstva podlahy s maxit plan 4515

Současná technická zařízení budov přináší mnoho rozvodů a instalací, které se nejčastěji umísťují do podlahové konstrukce. Často je množství instalací tak velké, že není možné vyrovnávací vrstvu provést z tepelné izolace. V takových případech nachází opět uplatnění maxit plan 4515.