maxit plan 4-speedy

Představujeme Vám technologii maxit plan4-speedy, která vám dokáže snížit náklady na vyrovnání podlah samonivelačními hmotami.

Ušetřete až 80% nákladů při lití samonivelačních hmot!

Vybrané druhy samonivelační hmoty maxit lze dodat v mobilních silech už od 3 tun, to odpovídá přibližne 3 paletám stěrkové hmoty v pytlích. Automaticky Vám odpadají náklady na manipulaci s paletami a jejich vrácení, likvidaci prázdných pytlů a mnoho dalších problémů spojených s materiálem v pytlích. Sila jsou vybavena speciálním strojním zařízením pro podlahové hmoty, které samonivelační hmotu namíchá do přesně stanovené konzistence a zároveň i čerpá do místa lití. 
Šetříte tak náklady na pomocné práce, jako je přenášení pytlů s materiálem, pomalé míchání ve vědrech a transport namíchané hmoty do místa lití, likvidace prázdných pytlů apod.

 

 

maxit plan4-speedy - výhody se silem

 • lití ze sila od cca 3 tun
 • automatické míchání
 • automatické čerpání do místa lití
 • čistá práce bez prachu
 • úspora času a personálu
 • rovnoměrná kvalita namíchané hmoty
 • snadné vrácení nespotřebovaného materiálu

Strojní zařízení s variabilním výkonem dokáže míchat a čerpat samonivelační hmoty od 20 do 100 l za minutu a do vzdálenosti až 120 m!
Pro srovnání s materiálem v pytlích se tak míchací čas zkracuje až 5x!
Pomocí strojního zařízení je možné míchat i čerpat materiál v pytlích. Ztrácí se sice výhoda snadné manipulace se suchým materiálem, ale zbývající výhody - rychlé míchání a doprava do místa lítí, zůstávají. Úspora přímých nákladů na pomocné práce, které tím odpadají, se tak dá snadno spočítat.

maxit plan4-speedy - výhody s pytlovaným materiálem

 • automatické čerpání do místa lití
 • čistá práce
 • úspora času a personálu
 • rovnoměrná kvalita namíchané hmoty
 • snadné vrácení nespotřebovaného materiálu

Technologie maxit plan 4-speedy s materiálem v sile

1. Míchání a doprava samonivelační hmoty pomocí sila

Míchání a doprava vybraných samonivelačních hmot maxit plan probíhá pomocí strojního zařízení spojeného se silem. Na ploše 3x3 m lze v sile uskladnit od 3 do 30 tun materiálu. Míchání samonivelační hmoty a její doprava do místa lití probíhá automaticky, bez kolísání její konzistence, bez vyhrazených pracovních sil a s volitelným výkonem od 20 do 100 l za minutu.

2. Lití samonivelační hmoty ze sila

Vysoký výkon strojního zařízení umožňuje lití velkých podlahových ploch bez zbytečných dělících spár. Pro příklad lze uvést, že se strojním zařízením s výkonem 100 l dokážete za minutu nalít 5 mm samonivelační hmoty na 20 m2 a při vrstvě 10 mm na 10 m2. Pro porovnání s ručně míchaným materiálem v pytlích se jedná o  170 kg namíchaného materiálu za 1 minutu! Takový výkon oceníte při realizaci velkých ploch, pro menší plochy se stroje nastavují na nižší výkony.

3. Vyrovnání samonivelační hmoty

Speciální samonivelační hmoty maxit plan pro strojní zpracování jsou vyvinuty jako vysoce tekuté a samoodvzdušňovací. Vylitou hmotu na podklad tak není nutné dodatečně čeřit odvzdušňovacími válci tzv. ježky. Povrch se pouze vyhladí na plocho položenou ozubenou podlahovou špachtlí a je hotovo.