maxit & REHAU Rautherm speed Renova

Podlahové vytápění pro nízkou výšku RAUTHERM SPEED plus renova je možné v závislosti na druhu provozu (suchý/mokrý), zalévat dvěma druhy tenkovrstvých potěrů maxit. Pro suché prostředí a běžné provozní podmínky se využívá tenkovrstvý potěr maxit plan 4193 na bázi síranu vápenatého. Ve vlhkém prostředí se používá tenkovrstvý potěr na polymercementové bázi vyztužený vlákny maxit floor 4320. Oba z výše uvedených potěrů mají velmi dobré samonivelační vlastnosti a vytváří velmi pevný a kvalitní povrch vhodný jako podklad pro všechny běžné podlahové krytiny.

 

  1. Podlahová krytina
  2. Lepicí hmota pro podlahovou krytinu
  3. maxit plan 4193 tenkovrstvý potěr na bázi síranu vápenatého nebo maxit floor 4320 tenkovrstvý potěr s vlákny na polymercementové bázi
  4. Teplovodní podlahové topení RAUTHERM SPEED PLUS RENOVA
  5. REHAU okrajová páska
  6. Původní podlahový potěr
  7. Tepelná izolace
  8. Stropní konstrukce

Požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, stabilní, suchý a zbavený nečistot. Všechny materiály narušující přídržnost se musí odstranit obroušením. Prach a jiné zbytky je nutné odstranit průmyslovým vysavačem. Při plánování podlahového vytápění je důležité zajistit oddělení vytápěných a nevytápěných prostor pomocí dilatačních spár. Výjimkou jsou okrajové plochy v kuchyních nebo pod skříňkami do 80 cm. Okrajové dilatační pásky musí být připevněny ke všem vystupujícím konstrukcím z podlahy a musí mít tloušťku minimálně 8 mm.

Dilatační spáry musí být navrženy:

  • mezi samostatně regulovatelným vytápěním okruhy
  •  v místech spár v podkladu

Základní nátěr

V závislosti na podkladu se penetrujte základním nátěrem maxit floor 4716 nebo maxit floor 4712 EP EC 1 plus s posypem křemičitým pískem maxit floor 4936.

Lití tenkovrstvého potěru

maxit plan 4193 nebo maxit floor 4320 se nanáší v tloušťce vrstvy minimálně 10 mm nad trubku podlahového vytápění.

Funkční vytápění maxit plan 4193 – systém s běžnou dobou vysychání

Funkční zkoušku vytápění lze zahájit po 6 hodinách dle protokolu k maxit plan 4193. Po ukončení zkoušky vytápění lze pokládat podlahové krytiny po dosažení zbytkové vlhkosti ≤ 0,5 CM% (karbidová metoda měření vlhkosti).

Funkční vytápění maxit floor 4320 – rychleschnoucí systém

Funkční zkoušku vytápění lze zahájit po 6 hodinách dle příslušného protokolu k maxit floor 4320. Po ukončení zkoušky vytápění lze pokládat podlahové krytiny po 1 dni mimo dřevěných a laminátových podlahových krytin, které je možné obvykle pokládat po 7 dnech.

Podlahové vytápění však smí být používáno/uvedeno do provozu až 28 dní po dokončení tenkovrstvého potěru.

Při lepení masivních dřevěných palubek, velkoformátových parket (> 30 cm) nebo masivních parket se zvýšeným rizikem rozměrových změn je nutné vždy použít následný nátěr z polyuretanové 1-složkové pryskyřice maxit floor 4718 R nebo 2-složkové epoxidové pryskyřice maxit floor 4712.

V závislosti na výšce vrstvy tenkovrstvého potěru nad trubkou podlahového vytápění mohou v místech se sníženou vrstvou vznikat viditelné obrysy trubek podlahového vytápění. Rovinnost takto vzniklého povrchu je dostatečná pro pokládku dlažeb, parket, dřevěných podlahových krytin apod. Aby se zamezilo jejich vykreslení přes elastické podlahové krytiny (vinyl, PVC), může být nutné dodatečné vyrovnání povrchu tenkovrstvou samonivelační stěrkou na bázi síranu vápenatého maxit floor 4095 nebo na bázi polymercementu maxit floor 4031.

 

Více informací