Zdicí malty

Tepelněizolační a výplňové malty

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit mur 810

L T S

maxit mur 815 therm

L T S

maxit mur 820 therm

L T S

Zakládací malty

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit mur 825 therm

L T S

Zimní malty

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit mur 834 EIS

- T S

Malty pro tenkou spáru

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit mur 900

L T S

Obyčejné malty

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit mur 920

L T S

maxit mur 920 PUMP

L T S

maxit mur 927

L T S

maxit mur 935

L T S

maxit mur 950

L T S

maxit mur 950 PUMP

L T S

Trasové malty

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit mur 956

L T S

maxit mur 958

L T S

Malty pro lícové zdivo

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit mur 980

L T S

maxit mur 980 KS

L T S

maxit mur 980 VS

L T S

maxit mur 983

L T S

Univerzální malty

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit uni

L T S
Zdicí & omítková malta L T S