Oberflächenschutz für maxit Bodenbeschichtungen

Taski Jontec Matt F2f

Produktkurzbeschreibung


 • Datenblatt
 • Sicherheitsdatenblatt

Boden
Taski Jontec Matt F2f
Boden
Taski Jontec Matt F2f
Extbase Variable Dump
array(6 items)
  id => '{procat:(groups.BaseGroup:("@IMID:Node:node64361019321715"))}' (61 chars)
  name => 'Taski Jontec Matt F2f' (21 chars)
  model => 'procat' (6 chars)
  type => 'groups.BaseGroup' (16 chars)
  position => '13' (2 chars)
  resultValues => array(13 items)
   web_produktbild => array(1 item)
     0 => array(5 items)
      id => 'produktbild' (11 chars)
      name => 'Produktbild' (11 chars)
      value => array(4 items)
        urls => array(1 item)
         0 => '407645_Taski_Jontec.jpg' (23 chars)
        description => 'MAMPool_Cumulus:3845' (20 chars)
        contentType => '' (0 chars)
        url => '407645_Taski_Jontec.jpg' (23 chars)
      type => '&[de.myview.objectmodel.util.Hyperlink]' (39 chars)
      position => '0' (1 chars)
   web_produktbezeichnung => array(1 item)
     0 => array(5 items)
      id => 'produktbezeichnungProduktname' (29 chars)
      name => 'Produktbezeichnung / Produktname' (32 chars)
      value => 'Oberflächenschutz für maxit Bodenbeschichtungen' (49 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-005' (6 chars)
   web_produktkurzbeschreibung => array(1 item)
     0 => array(5 items)
      id => 'produktkurzbeschreibung' (23 chars)
      name => 'Produktkurzbeschreibung' (23 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-010' (6 chars)
   web_produkttexte => array(21 items)
     0 => array(5 items)
      id => 'produkteigenschaften' (20 chars)
      name => 'Produkteigenschaften' (20 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-015' (6 chars)
     1 => array(5 items)
      id => 'anwendungsbereich' (17 chars)
      name => 'Anwendungsbereich' (17 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-020' (6 chars)
     2 => array(5 items)
      id => 'produktvorteile' (15 chars)
      name => 'Produktvorteile' (15 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-025' (6 chars)
     3 => array(5 items)
      id => 'baustellenvoraussetzungen' (25 chars)
      name => 'Baustellenvoraussetzungen' (25 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-050' (6 chars)
     4 => array(5 items)
      id => 'einbausituation' (15 chars)
      name => 'Einbausituation' (15 chars)
      value => NULL
      type => 'list' (4 chars)
      position => '03-050' (6 chars)
     5 => array(5 items)
      id => 'untergrund' (10 chars)
      name => 'Untergrund' (10 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-051' (6 chars)
     6 => array(5 items)
      id => 'untergrundvorbereitung' (22 chars)
      name => 'Untergrundvorbereitung' (22 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-055' (6 chars)
     7 => array(5 items)
      id => 'verarbeitungMontage' (19 chars)
      name => 'Verarbeitung / Montage' (22 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-060' (6 chars)
     8 => array(5 items)
      id => 'anwendungsbeispiel' (18 chars)
      name => 'Anwendungsbeispiel' (18 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-061' (6 chars)
     9 => array(5 items)
      id => 'materialverbrauch' (17 chars)
      name => 'Materialverbrauch' (17 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-062' (6 chars)
     10 => array(5 items)
      id => 'nachbehandlungBeschichtung' (26 chars)
      name => 'Nachbehandlung / Beschichtung' (29 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-065' (6 chars)
     11 => array(5 items)
      id => 'gerätereinigung' (16 chars)
      name => 'Gerätereinigung' (16 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-066' (6 chars)
     12 => array(5 items)
      id => 'allgemeineHinweise' (18 chars)
      name => 'Allgemeine Hinweise' (19 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-070' (6 chars)
     13 => array(5 items)
      id => 'besondereHinweise' (17 chars)
      name => 'Besondere Hinweise' (18 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-075' (6 chars)
     14 => array(5 items)
      id => 'qualität' (9 chars)
      name => 'Qualität' (9 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-076' (6 chars)
     15 => array(5 items)
      id => 'lagerung' (8 chars)
      name => 'Lagerung' (8 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-080' (6 chars)
     16 => array(5 items)
      id => 'entsorgung' (10 chars)
      name => 'Entsorgung' (10 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-083' (6 chars)
     17 => array(5 items)
      id => 'technischeDaten' (15 chars)
      name => 'Technische Daten' (16 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-085' (6 chars)
     18 => array(5 items)
      id => 'rechtlicheHinweise' (18 chars)
      name => 'Rechtliche Hinweise' (19 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-090' (6 chars)
     19 => array(5 items)
      id => 'logistik' (8 chars)
      name => 'Logistik' (8 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-999' (6 chars)
     20 => array(5 items)
      id => 'siloUndMaschinentechnik' (23 chars)
      name => 'Silo- und Maschinentechnik' (26 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '03-999' (6 chars)
   web_technische_daten => array(81 items)
     0 => array(5 items)
      id => 'abbindezeit11' (13 chars)
      name => 'Abbindezeit' (11 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-005' (6 chars)
     1 => array(5 items)
      id => 'abriebNachTaber' (15 chars)
      name => 'Abrieb nach Taber' (17 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-010' (6 chars)
     2 => array(5 items)
      id => 'anwendungAussen' (15 chars)
      name => 'Anwendung aussen' (16 chars)
      value => NULL
      type => '[java.lang.Boolean]' (19 chars)
      position => '04-015' (6 chars)
     3 => array(5 items)
      id => 'anwendungInnen' (14 chars)
      name => 'Anwendung innen' (15 chars)
      value => NULL
      type => '[java.lang.Boolean]' (19 chars)
      position => '04-020' (6 chars)
     4 => array(5 items)
      id => 'aushärtung' (11 chars)
      name => 'Aushärtung' (11 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-025' (6 chars)
     5 => array(5 items)
      id => 'ausbreitmaß18' (14 chars)
      name => 'Ausbreitmaß' (12 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-030' (6 chars)
     6 => array(5 items)
      id => 'aushärtungTeilbelastbarNach' (28 chars)
      name => 'Aushärtung - Teilbelastbar nach' (32 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-035' (6 chars)
     7 => array(5 items)
      id => 'aushärtungVollbelastbarNach' (28 chars)
      name => 'Aushärtung - Vollbelastbar nach' (32 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-040' (6 chars)
     8 => array(5 items)
      id => 'baustoffklasse' (14 chars)
      name => 'Baustoffklasse' (14 chars)
      value => NULL
      type => 'list' (4 chars)
      position => '04-050' (6 chars)
     9 => array(5 items)
      id => 'begehbar' (8 chars)
      name => 'Begehbar' (8 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-055' (6 chars)
     10 => array(5 items)
      id => 'beheizbar' (9 chars)
      name => 'Beheizbar' (9 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-060' (6 chars)
     11 => array(5 items)
      id => 'belegereif30' (12 chars)
      name => 'Belegereif' (10 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-065' (6 chars)
     12 => array(5 items)
      id => 'biegezugfestigkeit' (18 chars)
      name => 'Biegezugfestigkeit' (18 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-066' (6 chars)
     13 => array(5 items)
      id => 'biegezugfestigkeitNach28TagenMin14' (34 chars)
      name => 'Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen, min.' (38 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-070' (6 chars)
     14 => array(5 items)
      id => 'bindemittel' (11 chars)
      name => 'Bindemittel' (11 chars)
      value => NULL
      type => 'list' (4 chars)
      position => '04-075' (6 chars)
     15 => array(5 items)
      id => 'brandverhalten' (14 chars)
      name => 'Brandverhalten' (14 chars)
      value => NULL
      type => 'list' (4 chars)
      position => '04-080' (6 chars)
     16 => array(5 items)
      id => 'dichte5' (7 chars)
      name => 'Dichte' (6 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-085' (6 chars)
     17 => array(5 items)
      id => 'din' (3 chars)
      name => 'DIN' (3 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-090' (6 chars)
     18 => array(5 items)
      id => 'druckfestigkeit' (15 chars)
      name => 'Druckfestigkeit' (15 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-091' (6 chars)
     19 => array(5 items)
      id => 'druckfestigkeitNach28Tagen' (26 chars)
      name => 'Druckfestigkeit nach 28 Tagen' (29 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-095' (6 chars)
     20 => array(5 items)
      id => 'druckfestigkeitNach7Tagen' (25 chars)
      name => 'Druckfestigkeit nach 7 Tagen' (28 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-100' (6 chars)
     21 => array(5 items)
      id => 'druckfestigkeitsklasse' (22 chars)
      name => 'Druckfestigkeitsklasse' (22 chars)
      value => NULL
      type => 'list' (4 chars)
      position => '04-105' (6 chars)
     22 => array(5 items)
      id => 'eModul19' (8 chars)
      name => 'E-Modul' (7 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-110' (6 chars)
     23 => array(5 items)
      id => 'empfohleneSchichtdickeVonBis' (28 chars)
      name => 'Empfohlene Schichtdicke (von, bis)' (34 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-111' (6 chars)
     24 => array(5 items)
      id => 'empfohlenerWassergehalt' (23 chars)
      name => 'Empfohlener Wassergehalt' (24 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-120' (6 chars)
     25 => array(5 items)
      id => 'en' (2 chars)
      name => 'EN' (2 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-125' (6 chars)
     26 => array(5 items)
      id => 'ergiebigkeit1' (13 chars)
      name => 'Ergiebigkeit' (12 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-135' (6 chars)
     27 => array(5 items)
      id => 'ergiebigkeit25' (14 chars)
      name => 'Ergiebigkeit' (12 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-140' (6 chars)
     28 => array(5 items)
      id => 'ergiebigkeit' (12 chars)
      name => 'Ergiebigkeit' (12 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-145' (6 chars)
     29 => array(5 items)
      id => 'expansion' (9 chars)
      name => 'Expansion' (9 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-146' (6 chars)
     30 => array(5 items)
      id => 'farbe' (5 chars)
      name => 'Farbe' (5 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-147' (6 chars)
     31 => array(5 items)
      id => 'farbton' (7 chars)
      name => 'Farbton' (7 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-155' (6 chars)
     32 => array(5 items)
      id => 'fasern' (6 chars)
      name => 'Fasern' (6 chars)
      value => NULL
      type => '[java.lang.Boolean]' (19 chars)
      position => '04-160' (6 chars)
     33 => array(5 items)
      id => 'fließmaßMitDer13LDose24' (25 chars)
      name => 'Fließmaß mit der 1,3 L/Dose' (29 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-165' (6 chars)
     34 => array(5 items)
      id => 'fließmaß17' (12 chars)
      name => 'Fließmaß' (10 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-170' (6 chars)
     35 => array(5 items)
      id => 'frischbetondichte15' (19 chars)
      name => 'Frischbetondichte' (17 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-175' (6 chars)
     36 => array(5 items)
      id => 'frischmörtelrohdichte' (22 chars)
      name => 'Frischmörtelrohdichte' (22 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-176' (6 chars)
     37 => array(5 items)
      id => 'frostUndTausalzbeständigkeit' (29 chars)
      name => 'Frost- und Tausalzbeständigkeit' (32 chars)
      value => NULL
      type => '[java.lang.Boolean]' (19 chars)
      position => '04-180' (6 chars)
     38 => array(5 items)
      id => 'frostbeständigkeit' (19 chars)
      name => 'Frostbeständigkeit' (19 chars)
      value => NULL
      type => '[java.lang.Boolean]' (19 chars)
      position => '04-185' (6 chars)
     39 => array(5 items)
      id => 'funktionsheizen' (15 chars)
      name => 'Funktionsheizen' (15 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-186' (6 chars)
     40 => array(5 items)
      id => 'gefahrenkennzeichnung' (21 chars)
      name => 'Gefahrenkennzeichnung' (21 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-190' (6 chars)
     41 => array(5 items)
      id => 'geruch' (6 chars)
      name => 'Geruch' (6 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-191' (6 chars)
     42 => array(5 items)
      id => 'glanzgradOberfläche' (20 chars)
      name => 'Glanzgrad/Oberfläche' (21 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-195' (6 chars)
     43 => array(5 items)
      id => 'glühverlust26' (14 chars)
      name => 'Glühverlust' (12 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-200' (6 chars)
     44 => array(5 items)
      id => 'haftzugfestigkeitMin31' (22 chars)
      name => 'Haftzugfestigkeit, min.' (23 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-205' (6 chars)
     45 => array(5 items)
      id => 'härteNachMohs' (14 chars)
      name => 'Härte nach Mohs' (16 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-210' (6 chars)
     46 => array(5 items)
      id => 'konsistenzVonBis' (16 chars)
      name => 'Konsistenz (von, bis)' (21 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-211' (6 chars)
     47 => array(5 items)
      id => 'körnung8' (9 chars)
      name => 'Körnung' (8 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-225' (6 chars)
     48 => array(5 items)
      id => 'lösungsmittel' (14 chars)
      name => 'Lösungsmittel' (14 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-226' (6 chars)
     49 => array(5 items)
      id => 'material' (8 chars)
      name => 'Material' (8 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-227' (6 chars)
     50 => array(5 items)
      id => 'minimaleSchichtdicke29' (22 chars)
      name => 'Minimale Schichtdicke' (21 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-230' (6 chars)
     51 => array(5 items)
      id => 'maximaleSchichtdicke' (20 chars)
      name => 'Maximale Schichtdicke' (21 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-231' (6 chars)
     52 => array(5 items)
      id => 'mischungsverhältnis' (20 chars)
      name => 'Mischungsverhältnis' (20 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-232' (6 chars)
     53 => array(5 items)
      id => 'nassabriebsklasse27' (19 chars)
      name => 'Nassabriebsklasse' (17 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-235' (6 chars)
     54 => array(5 items)
      id => 'phWert' (6 chars)
      name => 'pH-Wert' (7 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-236' (6 chars)
     55 => array(5 items)
      id => 'prüfzeugnisse' (14 chars)
      name => 'Prüfzeugnisse' (14 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-240' (6 chars)
     56 => array(5 items)
      id => 'quellmaß22' (11 chars)
      name => 'Quellmaß' (9 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-245' (6 chars)
     57 => array(5 items)
      id => 'relativeLuftfeuchte' (19 chars)
      name => 'Relative Luftfeuchte' (20 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-260' (6 chars)
     58 => array(5 items)
      id => 'restfeuchteInVol' (16 chars)
      name => 'Restfeuchte in Vol.-%' (21 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-265' (6 chars)
     59 => array(5 items)
      id => 'rohdichte' (9 chars)
      name => 'Rohdichte' (9 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-270' (6 chars)
     60 => array(5 items)
      id => 'schallisolierung' (16 chars)
      name => 'Schallisolierung' (16 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-275' (6 chars)
     61 => array(5 items)
      id => 'schüttdichte3' (14 chars)
      name => 'Schüttdichte' (13 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-280' (6 chars)
     62 => array(5 items)
      id => 'schwindenNach28TagenMax32' (25 chars)
      name => 'Schwinden nach 28 Tagen, max.' (29 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-285' (6 chars)
     63 => array(5 items)
      id => 'schwindenNach56Tagen28' (22 chars)
      name => 'Schwinden nach 56 Tagen' (23 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-290' (6 chars)
     64 => array(5 items)
      id => 'schwindmaß' (11 chars)
      name => 'Schwindmaß' (11 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-291' (6 chars)
     65 => array(5 items)
      id => 'teilbelastbar' (13 chars)
      name => 'Teilbelastbar' (13 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-295' (6 chars)
     66 => array(5 items)
      id => 'trockenrohdichte6' (17 chars)
      name => 'Trockenrohdichte' (16 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-300' (6 chars)
     67 => array(5 items)
      id => 'verankerungstiefe' (17 chars)
      name => 'Verankerungstiefe' (17 chars)
      value => NULL
      type => 'list' (4 chars)
      position => '04-301' (6 chars)
     68 => array(5 items)
      id => 'verarbeitungstemperaturLuft' (27 chars)
      name => 'Verarbeitungstemperatur (Luft)' (30 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-305' (6 chars)
     69 => array(5 items)
      id => 'verarbeitungstemperaturUntergrund' (33 chars)
      name => 'Verarbeitungstemperatur (Untergrund)' (36 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-306' (6 chars)
     70 => array(5 items)
      id => 'verarbeitungszeitVonBis' (23 chars)
      name => 'Verarbeitungszeit (von - bis)' (29 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-307' (6 chars)
     71 => array(5 items)
      id => 'verschleißwiderstand' (21 chars)
      name => 'Verschleißwiderstand' (21 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-320' (6 chars)
     72 => array(5 items)
      id => 'vollbelastbar23' (15 chars)
      name => 'Vollbelastbar' (13 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-325' (6 chars)
     73 => array(5 items)
      id => 'wärmeausdehnungskoeffizient' (28 chars)
      name => 'Wärmeausdehnungskoeffizient' (28 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-329' (6 chars)
     74 => array(5 items)
      id => 'wärmeleitfähigkeit7' (21 chars)
      name => 'Wärmeleitfähigkeit' (20 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-330' (6 chars)
     75 => array(5 items)
      id => 'wartezeitZwischenDenArbeitsgängen' (34 chars)
      name => 'Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen' (37 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-335' (6 chars)
     76 => array(5 items)
      id => 'wasserBindemittelWert' (21 chars)
      name => 'Wasser/Bindemittel-Wert' (23 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-340' (6 chars)
     77 => array(5 items)
      id => 'wasserbedarf' (12 chars)
      name => 'Wasserbedarf' (12 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-350' (6 chars)
     78 => array(5 items)
      id => 'wasserdampfdurchlässigkeit10' (29 chars)
      name => 'Wasserdampfdurchlässigkeit' (27 chars)
      value => '' (0 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-355' (6 chars)
     79 => array(5 items)
      id => 'zugfestigkeit' (13 chars)
      name => 'Zugfestigkeit' (13 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-356' (6 chars)
     80 => array(5 items)
      id => 'zusatzstoff' (11 chars)
      name => 'Zusatzstoff' (11 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '04-357' (6 chars)
   web_datenblatt => array(1 item)
     0 => array(5 items)
      id => 'dateinameDatenblattOnline' (25 chars)
      name => 'Dateiname - Datenblatt online' (29 chars)
      value => 'TM-DE-ACTASKI MATT.pdf' (22 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '0' (1 chars)
   web_leistungserklaerung_fm => array(1 item)
     0 => array(5 items)
      id => 'dateinameLeistungserklärungFm' (30 chars)
      name => 'Dateiname - Leistungserklärung FM' (34 chars)
      value => 'LEN-DE-_fm.pdf' (14 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '0' (1 chars)
   web_leistungserklaerung_mbw => array(1 item)
     0 => array(5 items)
      id => 'dateinameLeistungserklärungMbw' (31 chars)
      name => 'Dateiname - Leistungserklärung MBW' (35 chars)
      value => 'LEN-DE-_mbw.pdf' (15 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '0' (1 chars)
   web_leistungserklaerung_bk => array(1 item)
     0 => array(5 items)
      id => 'dateinameLeistungserklärungBk' (30 chars)
      name => ' Dateiname - Leistungserklärung BK' (35 chars)
      value => 'LEN-DE-_bk.pdf' (14 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '0' (1 chars)
   web_leistungserklaerung_sgw => array(1 item)
     0 => array(5 items)
      id => 'dateinameLeistungserklärungSgw' (31 chars)
      name => ' Dateiname - Leistungserklärung SGW' (36 chars)
      value => 'LEN-DE-_sgw.pdf' (15 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '0' (1 chars)
   web_sicherheitsdatenblatt => array(1 item)
     0 => array(5 items)
      id => 'dateinameSicherheitsdatenblatt' (30 chars)
      name => 'Dateiname - Sicherheitsdatenblatt' (33 chars)
      value => 'SDB-DE-ACTASKI MATT.pdf' (23 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '0' (1 chars)
   web_produktklasse => array(1 item)
     0 => array(5 items)
      id => 'artikelgruppeCode' (17 chars)
      name => 'Artikelgruppe - Code' (20 chars)
      value => 'AB' (2 chars)
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '02-026' (6 chars)
   web_produktfilter => array(6 items)
     0 => array(5 items)
      id => 'produktfilter' (13 chars)
      name => 'Produktfilter' (13 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '0' (1 chars)
     1 => array(5 items)
      id => 'produktfilterKategorieMindmap' (29 chars)
      name => 'Produktfilter - Kategorie MindMap' (33 chars)
      value => NULL
      type => 'list' (4 chars)
      position => '0' (1 chars)
     2 => array(5 items)
      id => 'produktfilterHilsmerkmalEbene2' (30 chars)
      name => 'Produktfilter - Hilsmerkmal - Ebene 2' (37 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '005' (3 chars)
     3 => array(5 items)
      id => 'produktfilterHilsmerkmalEbene3' (30 chars)
      name => 'Produktfilter - Hilsmerkmal - Ebene 3' (37 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '010' (3 chars)
     4 => array(5 items)
      id => 'produktfilterHilsmerkmalEbene4' (30 chars)
      name => 'Produktfilter - Hilsmerkmal - Ebene 4' (37 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '015' (3 chars)
     5 => array(5 items)
      id => 'produktfilterHilsmerkmalEbene5' (30 chars)
      name => 'Produktfilter - Hilsmerkmal - Ebene 5' (37 chars)
      value => NULL
      type => '&[java.lang.String]' (19 chars)
      position => '020' (3 chars)