Identifikační údaje


Franken Maxit s.r.o.
Karlovarská 147/22
35002 Cheb - Hradiště


Statutární zástupce:
Jednatel:
Ing. Oto Hlava

Prokurista:
Andrea Vondrášková
Ing. Lubomír Hranička


Kontakt:
Telefon: +420 311 644 610
E-mail: info@maxit.cz


Záznam v obchodním rejstříku:
Rejstříkový soud: Krajského soud v Plzni,
Registrační číslo: oddíl C,  vložka 14236


IČO:
26344220


DIČ:
CZ26344220


Koncepce a design:
OPUS Marketing GmbH

Am Pfaffenfleck 10
95448 Bayreuth
www.opus-marketing.de


Uvedení zdrojů použitých obrázků a grafů:
Franken Maxit GmbH & Co.
maxit Baustoffwerke GmbH
Franken Maxit s.r.o.
www.fotolia.de


Zdroj: www.e-recht24.de


Vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost za obsah
Jakožto poskytovatel služeb máme odpovědnost za vlastní obsah uvedený na těchto stránkách v souladu s platnými zákony. Nejsme však, jakožto poskytovatelé služeb, odpovědní sledovat zprostředkované nebo uložené informace z cizích zdrojů, které upozorňují na protiprávní činnost, nebo je podle okolností zkoumat. Povinnost odstranit nebo zablokovat možnost používání informací v souladu s platnými zákony je tímto nedotčena. V tomto smyslu je však odpovědnost možná až od okamžiku znalosti konkrétního porušení práva. Pokud zjistíme takovéto protiprávní jednání, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na webové stránky třetích společností, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento cizí obsah ani nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah stránek, na něž se odkazujeme, je vždy zodpovědná příslušná společnost nebo provozovatel těchto stránek. Stránky, na něž se odkazujeme, jsme v okamžiku vytvoření odkazu zkontrolovali z hlediska možného porušení právních předpisů. Protiprávní obsah nebyl v okamžiku tvorby odkazu identifikován. Permanentní kontrola obsahu stránek, na něž se odkazujeme, ovšem není bez konkrétních opěrných bodů protiprávního jednání proveditelná. Pokud zjistíme protiprávní jednání, okamžitě tyto odkazy odstraníme.

Autorské právo
Provozovatelem stránek vytvořený obsah a díla na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, rozšiřování jakýkoli způsob využití mimo hranice autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je možné pouze pro soukromé účely, nikoli pro komerční využití. Pokud nebyl obsah na těchto stránkách vytvořen jejich provozovatelem, zohlední se autorská práva třetích osob. Obsah od třetích osob musí být jako takový označen. Pokud si přesto všimnete porušování autorských práv, prosíme Vás, abyste nás o tom informovali. Pokud zjistíme protiprávní jednání, okamžitě tento obsah odstraníme.