S dovolením: maxit.Lidé s vizemi

Lidé s vizemi jsou těmi, kdo stojí za společností maxit. A tak právě vize jednoho podnikatele, že si se skromnými prostředky a nasazením na trhu vydobude svou pozici, jen těžko v Evropě najde srovnání.

„Jednou z našich nejvýraznějších předností je vysoká technická úroveň, kterou jsme si vypracovali. Rovněž hustá síť našich poboček hraje rozhodující roli. Díky ní dokážeme zákazníky obsloužit v té nejkratší době a můžeme zaručit stálou připravenost doručovat objednávky“, tak praví Hans-Dieter Groppweis, jednatel a společník skupiny Franken Maxit Gruppe, která vznikla ve spolupráci se společností Bergmann Kalk.

Za společností maxit stojí lide s vizí, stejně jako měl vizi její zakladatel, že si se skromným kapitálem a mimořádným nasazením vybojuje takové místo na trhu, které bude v Evropě jen těžko hledat srovnání (konkurenci).

„Jednou z našich nejvýraznějších předností je vybudovaná vysoká technická úroveň (standard), stejně jako kompaktní síť našich poboček. Díky tomu dokážeme zákazníky obsloužit v nejkratším možném termínu a garantovat, že jsme neustále připraveni objednávky zpracovat a doručit", jak říká Hans-Dieter Groppweis, jednatel a společník skupiny Franken Maxit Gruppe, jež vznikla ve spolupráci se společností Bergmann Kalk.

Silo maxit na pozadí modré oblohy

Spolehlivý partner.

Společnost maxit je ve stavebním průmyslu a řemeslu už celá desetiletí synonymem množství výrobků a servisních služeb. Společnost byla jako korporace založena v roce 1978 třemi pracovníky ve městě Azendorf, se sídlem mezi vápenkami Bergmann a Mathis. Za uplynulých 30 let se společnost Franken Maxit přeměnila na podnik s mezinárodní působností a téměř 700 zaměstnanci, s osmi pobočkami a obratem přibližně 150 milionů Eur. Jen továrna na suchou maltu ve městě Azendorf dnes patří k největším podnikům v odvětví v celé spolkové republice.

Paleta s pytli s maltou

Materiál a vize.

Skupina Franken Maxit každý den dodává materiál, ze kterého architekti a stavební společnosti po celém světě vytváří vize. Pod zemí i nad zemí z našich stavebních materiálů vznikají jedinečná díla. Vznikají díky souhře zkušených pracovníků, inovativních nápadů a na budoucnost orientovaných podniků.

Stavění je maxit.

V těch nejmodernějších zařízeních společnost maxit vyrábí suchou maltu a směsi pojiv, přísad a aditiv pro stavební průmysl a pro oblasti hrubých staveb, přestaveb a fasád nabízí rozsáhlou škálu výrobků. Ať už jde o vnitřní nebo venkovní omítky, barevné šlechtěné omítky, barvy či kompozitní tepelně izolační systémy: Každodenně výrobní závody skupiny Franken Maxit Gruppe opouští více než 3500 tun omítek, potěrů a barev v různých baleních, jako jsou malé i velké pytle či silové systémy vyvinuté přímo společností maxit.

Tři vědci při bádání

Inovativní řešení na stavbě.

Nejnovější technologie a počítačem řízené míchačky na suché omítky, suchou maltu nebo potěry jsou zárukou pro nejlepší výrobky přetrvávající kvality. Skupina Franken Maxit této výzvě čelí každý den znovu. Kvalifikované pracovní síly se ve vlastních laboratořích starají o patřičnou bezpečnost výrobků, soustavně vyvíjejí nové materiály a dostávají tak nárokům ohledně úspory energie a šetrnosti k životnímu prostředí.

Nákladní vůz vykládající silo

Silo pro všechny případy.

O hladký a nezpožděný průběh prací na staveništi se postará silo maxit. Od pokládání potěru přes betonování až po nanášení omítky. O manipulaci na místě se postará proškolený pracovník společnosti maxit. Díky technologii sila dokázala společnost maxit vyvinout inovativní řešení pro veškeré nároky stavebního odvětví. Více než 4500 sil na suchou maltu přitom v Bavorsku, Sasku, Durynsku a Česku společnost přivedlo na přední pozici v dodávání výrobků ze suché malty.

Centralizace a blízkost k zákazníkům

Pobočky s centrálně umístěnými výrobními závody a pečlivá organizace skladů umožňují dodávat zboží společnosti maxit vždy v termínu.