Naše provozovny přehledně


maxit jih – Die Franken Maxit GmbH & Co.

Závod a sídlo v Azendorfu

V hornofranckém Azendorfu nedaleko dálnice A70 se nachází jeden z největších provozů na výrobku suché malty v celém Německu. Od r. 1978 se v závodě v Azendorfu vyrábí zednická malta, potěr a omítky pod názvem „maxit“. Tři velké míchárny a míchací věž 5, která byla uvedena do provozu na konci roku 2022, s dalšími dvěma míchacími linkami a dvěma pytlovacími linkami zajišťují dodávku 225 000 tun kvalitních výrobků ročně na trh v Bavorsku i mimo něj.

Silné oddělení výzkumu a vývoje zde v Azendorfu vytvořilo technologické centrum. Vývoj inovativních výrobků a neustálé investice do nových technologií zaručují výrobky nejvyšší kvality. To bylo dokumentováno výstavbou nového výzkumného a vývojového centra před několika lety. Důležitý kontakt se zákazníky by měl v této budově zažít nové možnosti. V moderním, prostorném školicím prostoru se nyní za optimálních podmínek konají také informační akce pro stavební firmy, architekty a projektanty.

Více než 300 zaměstnanců v tomto závodě zajišťuje každodenní hladký průběh výroby, dopravy a prodeje výrobků. Mezi služby patří také vlastní přepravní vozidla, přijímání zakázek a dispozice v každém regionu.

Pro skupinu maxit v hornofranckém Azendorfu už od r. 1908 firma Johann Bergmann těží a zpracovává vápenec v hornofranckém Azendorfu nedaleko měst Kulmbach, Bayreuth a Bamberg. Uprostřed idylické horské krajiny se těží vápenec, který se zpracovává na řadu výrobků jako vápencová drť, pálené vápno, bílé jemné vápno a vápenný hydrát. Od roku 1978 je společnost Bergmann pod vedením rodiny Groppweis spolupartnerem společnosti Franken Maxit. Hans-Dieter Groppweis je již třetí generací, která vede skupinu maxit jako jednatel, a se Sebastianem Groppweisem, Katharinou Straßburger-Groppweis a Julií Groppweis je do rodinného podniku a jeho vedení pevně začleněna i čtvrtá generace.

Pomocí moderních zařízení na těžbu a úpravu se ročně zpracuje 350 000 až 400 000 tun vápence. Výrobky se uplatní nejen v oboru stavebních materiálů, ale i v zemědělství, při výrobě krmiv a ochraně životního prostředí. Uvnitř velkolepě řešeného podnikového areálu se kromě drtičky, štěrkovny a sušáren nachází čtyři drtiče písku a tři pece na pálení vápna. Dvě vícekomorové šachtové pece, které jsou poháněny ekologickým zemním plynem, mohou dodávat až 130 tun páleného vápna denně, 7 dní v týdnu, 12 měsíců v roce.

Nová kapitola v historii společnosti byla otevřena v roce 2016 výstavbou nové vysoce výkonné vápenné pece GGR (stejnosměrná protiproudá regenerační pec). Každý den je nyní k dispozici dalších 220 tun páleného vápna pro další zpracování. K tomu patří také zajištění surovin prostřednictvím rozsáhlých povolení k těžbě.

Závod Niederwinkling

První úvahy o zřízení závodu na výrobu suché malty v Dolním Bavorsku, aby bylo možné zásobovat východní Bavorsko, se objevily na papíře již v roce 1990. Od 1. ledna 1995 působí na trhu mezi Ingolstadtem a Pasovem šest prodejců. Navzdory recesi ve stavebnictví na konci 90. let se odbyt stabilizoval natolik, že v roce 1997 byla zahájena výstavba závodu v Niederwinklingu.

Milníkem se stala v r. 2000 integrace prodejního týmu do společnosti Hacker-Heidelberger. Zákazníkům mohla být poskytována optimální péče a dodávky výrobků maxit. Značka se na dolnobavorském trhu etablovala jako nejvýznamnější značka na trhu.

Aby zákazníci dostávali cílenější informace, byl v blízkosti závodu v r. 2005 pronajat objekt, který byl přestavěn na školicí středisko. V r. 2009 jsme mohli rozšířit svou zónu prodeje na jih a převzali jsme z maxit Deutschland tři pracovníky. Sila z Niederwinklingu byla nyní vidět v celé oblasti až po Berchtesgaden.

Nárůst zákazníků, prodeje a obratu od začátku tisíciletí vyžadoval také další kapacitu vnitřní služby. Klasické činnosti vnitřní služby byly doplněny o architektonické poradenství a sledování objektů. Abychom se vyrovnali se zvýšenými nároky na prostor, bylo přestavěné školicí středisko zakoupeno jako nové centrum školení a prodeje.

Pobočka Norimberk

Pobočka Franken Maxit v Norimberku existuje již 20 let a dnes je nedílnou součástí prodejní a logistické koncepce naší společnosti. V minulých letech se tato pobočka vyvinula v důležité kontaktní centrum pro obchodníky a výrobce, které rádi navštěvují firmy působící v aglomeraci Norimberk - Fürth - Erlangen.

V norimberském skladu jsou k dispozici všechny výrobky ze základního sortimentu skupiny Franken Maxit, tím pádem je zaručena krátká lhůta dodání tam, kde jsou potřebné. U některých systémů, například u podlah, představuje Norimberk ústřední sklad pro všechny prodejní oblasti skupiny Franken Maxit. Ve vnitřní službě prodeje působí jedna kolegyně a tři kolegové, kteří poskytují osobní a telefonické poradenství, kompletují dodávky, ladí barvy pastovitých omítek a nátěrů, vyrábí vzorky omítek a barev, případně podle potřeby přebírají také zásahy na staveništi.

V Norimberku má své sídlo i prodejní oddělení pro prodejní oblast Střed. Proto mají zde svou kancelář pracovníci architektonického poradenství, stavebního poradenství, oblastního obchodního vedení, prodeje objektů, vedení prodeje a podpory prodeje. K dispozici pro školení zákazníků a informační akce jsou školící místnost s příslušnou technikou i plochy na praktické předvádění.

Díky optimální dosažitelnosti automobilem, vlaky ICE nebo letecky se pobočka v Norimberku do značné míry využívá také jako kontaktní místo pro interní i mezipodnikové porady a jednání.

Závod Plattling

Nejjižnější závod společnosti Franken Maxit se nachází v průmyslové oblasti města Plattling, v bezprostřední blízkosti dálnice Deggendorf-Mnichov. V roce 2001 byla tehdejší továrna HeidelbergCement v rámci majetkové účasti začleněna do skupiny maxit.

V Plattlingu se specializují na výrobky řady Pluscalc a sádrové výrobky, protože velikost míchacího zařízení 4 500 l je optimální pro výrobu velkých šarží v tomto průmyslovém segmentu. Šest pracovníků vyrobí ročně více než 40 000 tun materiálu. Hlavní podíl na tom mají sypké materiály, které si najdou své zákazníky v hlavní prodejní oblasti závodu, jihovýchodní části Bavorska.

Provozovna v posledních letech prošla navíc posílením. V r. 2014 proběhla rekonstrukce kancelářských a sociálních prostor. Kromě toho byl závod technicky optimalizován díky montáži moderního 4-stupňového rotačního balicího stroje, paletovacího a rovnacího stroje.

maxit sever – Die maxit Baustoffwerke GmbH

Závod Krölpa

V r. 1990 po sjednocení bývalé NDR a Spolkové republiky Německo převzala skupina Franken Maxit Továrnu na sádru v Krölpě od fondu státní správy. Od té doby vznikl zdánlivě zcela nový závod na starém pozemku, s původním personálem i řadou nových zaměstnanců.

Díky maximální angažovanosti, motivaci a investicím do modernizace v řádu milionů marek a eur vznikl nový závod, který dodává na nenasycený trh nových spolkových zemí inovativní hodnotné výrobky pro všechny aspekty stavebnictví. Provozovnu v Krölpě charakterizuje těžba sádrovce a zušlechťování sádrové suroviny. Kromě toho se provozovna v Krölpě vyznačuje zvláště výrobou minerálních ušlechtilých omítek, stěrkových směsí, lepidel pro tepelně izolační systémy, systémů na tenké vyrovnávání podlahy, sádrových omítek a anhydritových potěrů pro dlaždice a kachličky.

V Krölpě se kromě klasických výrobků oboru suchých maltových směsí vyrábí také pastovité výrobky pro celou prodejní oblast skupiny maxit. Barvy, podkladové nátěry a pastovité omítky se zde vyvíjí ve vlastních laboratořích a vyrábí v moderních výrobních zařízeních. Osud pochází výrobky pro program maxit Solar nebo fasádové nátěry maxit intens odrážející infračervené záření. Vysoce motivovaný, ale očividně omlazovaný tým je připraven každý den znovu plnit kvalitativní požadavky našich zákazníků.

Už více než 150 let se v Krölpě těžní sádrovec v tamějším ložisku. Dnes tam maxit těží povrchovým způsobem sádru a hlubinným způsobem anhydrit. Tým zkušených horníků přitom zajišťuje opatrnou těžbu přírodních zdrojů. Suroviny se uvolňují vrtáním a trhacími pracemi z masivu a zpracovávají se drtičem. Ještě řadu let bude důlní pracoviště skupiny maxit sloužit jako důležitý zdroj hodnotné suroviny k dalšímu zpracovávání na profesionální stavební materiály.

Závod Leupahn

Závod v Leupahnu byl zřízen v. 1992 po pouhém půlroce výstavby (od února do poloviny července). Provozovna má výhodnou dopravní polohu mezi Saskou Kamenicí a Drážďany (15 km od exitu Geithain na dálnici A72 a pouhých 25 km od exitu Grimma na dálnici A14).

Roční objem výroby při pružném dvousměnném systému činí 135.000 tun. Celková produkce od r. 1992 do poloviny r. 2015 činí 4,15 milionů tun. Specifické výrobky závodu v Leupahnu tvoří sanační omítky, cementové potěry, dlaždičkové potěry na bázi síranu vápenatého, výrobky SLK a barevné stavební malty pro stavby, na které se vztahuje památková ochrana.

Závod Thörey

Pouhých 15 km od hlavního města Erfurtu v Durynsku, v průmyslové oblasti "Erfurter Kreuz", kde se kříží dálnice A4 a A71, se nachází závod maxit Thörey. Již po několika měsících výstavby byl závod schopen vyrobit první tunu suché malty v listopadu 1994.

Výrobu výrobků maxit v pytlích a silech zajišťuje denně přibližně 30 zaměstnanců. V r. 2014 prošel závod generální rekonstrukci na základě investice cca 1,2 milionů eur a byly inovovány rotační balicí stroj, paletovací stroj, vlastní sušárna písku a dva dopravníky.

Závod Thörey se v posledních letech specializoval na výrobku lepidel pro kachličky a dlaždice a na barevné spárovací hmoty. Každý den závod vyrobí v dvousměnném provozu 350-400 tun podlahových potěrů, omítek a malty. Roční objem dnes činí cca 65.000 tun.

Závod Drážďany

Výrobna suchých maltových směsí v Drážďanech byla slavnostně uvedena do provozu v červenci 1992 jako provozovna společnosti Baustoffwerke Dresden GmbH & Co. KG. Její poloha v bezprostřední blízkosti Drážďan a spolkové dálnice A4 blízko nájezdu „Dresden-Hellerau“ umožňuje mimořádně krátké lhůty dodávek našim zákazníkům.

Vysoká poptávka po křemičitém písku je dostatečně pokryta příslušnými těžebními prostory v bezprostředním okolí drážďanského závodu. Zařízení drážďanského závodu je optimalizována na výrobu podkladních omítek, minerálních lícních omítek a speciálních výrobků pro oblast sanací a renovací, ale také výrobků pro celý sortiment tepelně izolačních systémů pro zdi. Abychom zaručili tuto pestrost sortimentu, byly v budově míchárny instalovány tři míchačky a jedna přípravna písku, díky kterým bylo do r. 2001 vyrobeno kolem 75.000 tun materiálu.

V r. 2000 skupina Franken Maxit převzala závod v Drážďanech od skupiny Heidelberger Zement. Od té doby závod Drážďany dodává jako součást sítě maxit na trh východního Saska. Se svou roční produkcí cca 85.000 tun suchých maltových směsí má závod společnosti maxit v Drážďanech významný podíl na ekonomickém úspěchu celého koncernu.

maxit východ

Závod Beroun, Česká republika

Od r. 1993 Franken Maxit expanduje na český trh a dodává do oblasti Karlových Varů, Mariánských Lázní, Františkových Lázní, plzeňské aglomerace až po hlavní město. V Berouně, necelých 20 kilometrů západně od Prahy, byl v březnu 2013 slavnostně otevřen nový závod. Od té doby berounský závod se svými 60 pracovníky a 400 mobilními sily na suchou maltu každý den zásobuje trh České republiky kvalitními výrobky v pytlích a v silech.