Historie

Základní kámen k úspěchu skupiny maxit byl položen již v roce 1908. Johann Bergmann založil společnost Bergmann Kalk a postavil pec na pálení vápna pro výrobu betonových tvárnic a okenních říms. Rok co rok společnost rostla a jeden za druhým budovala své další závody. V roce 1973 se v závodě Azendorf objevila moderní plynová vícekomorová šachtová pec.
 

Ještě dnes tato společnost pokrývá velkou část spotřeby vápna a vápence skupiny maxit.Předpoklady pro výrobu suché malty ani nemohly být lepší. Zatímco společnost Bergmann Kalk v Azendorf těží jurský vápenec, který zušlechťuje na vápencový písek a hydroxid vápenatý, společnost Franken Maxit tyto suroviny zpracovává na hotovou suchou maltu a tuto prodává v přepravních silech. Přepravní sila s technikou zpracování orientovanou na praxi či pytle do obchodů se stavebními materiály od samého počátku předznamenávají úspěch v odbytu.

 

V roce 1978 byla založena společnost Franken Maxit GmbH & Co na základě spolupráce mezi vápenkou Kalkwerk Bergmann z Azendorfu a firmou Mathis z Merdingen a výroba suchých maltových směsí mohla začít. Podmínky pro tuto výrobu ani nemohly být lepší. Bergmann Kalk v Azendorfu těží jurský vápenec, který dále čistí a separuje na kusový vápenec a vápenný hydrát. Franken Maxit tyto suroviny dále zpracovává na suché maltové směsi a obchoduje s nimi v přepravních silech. Jak malty v přepravních silech pro praktické zpracování, tak i pro obchod pytlované materiály slaví už od počátku mimořádný úspěch na trhu.

V roce 1984 se na pobočce v Azendorfu již vyráběly vápenno-betonové a vápenno-sádrové strojní omítky. Spotřeba sádrovce byla již tehdy kryta produkcí sádrovcového závodu v durynském městě Krölpa, za tehdejšími hranicemi s NDR. Sádrovcový závod měl v následujících letech ještě nabýt značného významu.

V roce 1984 už se v Azendorfu vyráběly vápeno-cementové a vápeno-sádrové strojní omítky. Potřeba surového sádrovce byla pokryta díky sádrovcovém dolům v duryňské Krölpě na hranicích s bývalou NDR. Sádrovcový důl v Krölpě má a bude mít i v dalších letech pro výrobu mimořádný význam.

Požadavky na moderní stavební materiály trvale rostou. Z tohoto důvodu bylo na pobočce v Azendorfu do provozu uvedeno nové míchací zařízení na výrobu lehkých omítek na bázi polystyrenu.

 

Požadavky na moderní stavební materiály se neustále zvyšují. Proto bylo v pobočce v Azendorfu uvedeno do provozu nové míchací zařízení na výrobu lehčených omítek na bázi polystyrenu (s podílem polystyrenu).

Politický obrat v Německu otevírá i pro stavebnictví zcela nové možnosti. Společnost maxit si připravuje cestu pro úspěšnou budoucnost a v roce 1990 od privatizačního úřadu Treuhand přebírá závod na zpracování sádrovce ve městě Krölpa včetně všech zaměstnanců a zakládá novou dceřinou společnost, společnost maxit Baustoffwerke GmbH. Pro surovinovou základnu společnost se toto ukazuje jako strategicky významné rozhodnutí: Vedle vápna je k dalšímu zpracování nyní k dispozici i sádrovec a anhydrit. Pro vstup na trh v nových spolkových zemích jsou tak vytvořeny ideální podmínky.
 

Ve stejném roce je na pobočce ve městě Azendorf do provozu uvedeno nové míchací zařízení. Kapacita tím narůstá na cca 100 000 tun materiálu ročně.

 

Změna politického systému v Německu otevírá stavebnictví zcela nové obzory. Maxit si určuje trasu k úspěchu a v roce 1990 přibírá do své skupiny důl v Krölpě spolu se zaměstnanci z Treuhandu a zakládá dceřinou společnost Maxit Baustoffwerke GmbH. Tento krok je strategicky důležitým rozhodnutím společnosti: vedle vápence nyní získává plný přístup k sádrovci a anhydritu, a ty dále zpracovávat. Byly tak vytvořeny ideální podmínky pro úspěch na trhu nově vzniklé federace. 

 

Ve stejném roce byla potom v areálu závodu v Azendorfu uvedena do provozu další směsovací jednotka, která zvýšila kapacitu výroby až na cca 100 000 tun materiálu ročně.

Angažmá v nových spolkových zemích se rozšiřuje. V saském Leupahnu buduje společnost maxit novou továrnu na suchou maltu. S provozem v centrální poloze mezi Lipskem a Saskou Kamenicí se společnost maxit posouvá o další krok ve zrychlování dodávek vysoce kvalitních stavebních materiálů.

 

Angažmá v nových zemích federace se rozrůstá. Maxit staví nový závod na suché maltové směsi v Leupahnu v Sasku. Strategické umístění vprostřed mezi Lipskem a Chemnitz napomáhá k rychlým dodávkách vysoce kvalitních stavebních materiálů v tomto regionu. Ve stejném roce se pro společnost maxit ozývá startovní výstřel pro dodávky suché malty a směsí pro stavební průmysl v České Republice. V Chebu je založena další pobočka, aby bylo možno koordinovat obchody přesahující hranice.Na stávajících pobočkách skupiny maxit společnost roste také: V hlavním sídle společnosti maxit v hornofalckém Azendorfu je vystavěna nová vápenná šachtová pec. Na pobočce ve městě Krölpa je stávající továrna na suchou maltu pro sádrové omítky a anhydritové potěry rozšířena o mlýn na další zpracování anhydritu.

Tři roky po založení pobočky v Chebu je zahájen odbyt výrobků společnosti maxit na českém trhu. Hlavním středem zájmu je v Česku expandovat v prostoru mezi Chebem a Prahou.

Velké události dávají tušit, co přijde. Rok 1998 je rokem jubileí. 90 let společnosti Bergmann Kalk a 20 let společnosti Franken Maxit bylo třeba jaksepatří oslavit. V těchto letech získávají provozy na výrobu izolační a fasádní techniky své vlastní administrativní centrum se skladem ve městě Kahla. Pobočka ve městě Niederwinkling je zas posílena výstavbou závodu na zpracování perlitu.

Na přelomu století společnost maxit od společnosti Heidelberger Zement přebírá dvě továrny na suchou maltu v saských Drážďanech a v bavorském Plattingu. Pro pobočku v Drážďanech tento krok znamená posílení pozice v Sasku a Durynsku v již existující prodejní oblasti společnosti maxit Baustoffwerke GmbH. Závod v Drážďanech se tím stává čtvrtou pobočkou společnosti maxit ve spolkových zemích Sasko a Durynsko.V Česku je založena samostatná dceřiná společnost maxit s.r.o. Aby se na českém odbytišti optimalizovala logistika, je před branami hlavního města Prahy, v Berouně, otevřen nový sklad. Současně je v sídle mateřské společnosti, ve městě Azendorf, do provozu uveden nový závod na zpracování perlitu.

Město Niederwinkling coby sídlo pobočky skupiny maxit Gruppe dále posiluje. Otevření nově vybudovaného školicího centra je o rok později následováno rozšířením o zařízení na výrobu pytlového zboží.

Díky založení nové pobočky v Norimberku společnost maxit ve 25. roce své existence nabývá schopnosti rychle a nekomplikovaně zásobovat i metropolitní oblast města Norimberk.

Ve stejném roce společnost maxit přestavuje i strategické výhybky v Česku. Pobočka v Chebu se přesouvá k již existujícímu skladu v Berouně.

Inovační ofenziva přináší ovoce. Společnost maxit za vývoj revolučních barev a omítek řady maxit solar získává cenu na podporu inovací okresu Kulmbach. Na pobočce Azendorf vzniká nové 40 metrů vysoké míchací zařízení.

30 let po založení společnosti Franken Maxit se společnost maxit hrdě ohlíží za svými dosaženými úspěchy. Úspěšné etablování několika poboček a soustavný růst počtu zaměstnanců jsou pro společnost maxit potvrzením správnosti zvoleného kurzu a současně i závazkem pro budoucí směřování společnosti.

Do skupiny Franken Maxit v tomto roce přibývá nový partner. Koncern Saint Gobain se stává společníkem skupiny Franken Maxit a střídá tak společnosti Heidelberger a Kalkwerk Mathis.

Na pobočce v Berouně vzniká nový závod na výrobu suché malty s pytlovací halou. Díky němu může společnost maxit výrobky pro český trh vyrábět přímo na místě. Na pobočce ve městě Azendorf jsou vystavěny dvě velké haly pro novou pytlovací linku a sklad.Ministryně spolkového státu Bavorsko předává diplom a vyznamenání ztvárněné jako bavorský lev v Císařském sále mnichovské rezidence jednateli a společníkovi Hansovi Dieterovi Groppweisovi.

Prezentací revoluční nové „maltové destičky maxit“, usušené destičky z malty, která se navlhčuje teprve po umístění na zeď, vyvolala společnost maxit na předním mezinárodním veletrhu stavebnictví a architektury po celém světě vytržení a vysoký zájem tisku.

Pobočku ve městě Azendorf v této době očekává další expanze. Prvním slavnostním zabořením lopaty při zahajování stavby nového výzkumného a vývojového centra společnost maxit žene svůj inovativní podnikatelský přístup vpřed. Novostavba supermoderní a přes 60 metrů vysoké vápenné souproudé regenerativní pece (GGR), díky které bude společnost Bergmann Kalk moci i v budoucnu skupinu zásobovat vysoce kvalitními surovinami pro výrobu inovativních stavebních materiálů.

V maxitu se inovace píší již řadu let velkým písmem. Ne pouze ve filozofii podnikání, ale i v každodenní práci. Na mezinárodním stavebním veletrhu v Mnichově BAU 2019 představil specialista na malty z oblasti horních Franků v Německu nejnovější inovaci: minerální stříkanou izolaci ecosphere. Ta je založena na revolučním spojení skla a nejnovější technologii malt a ohromuje nejen odborníky. Také bavorský ministr průmyslu, místního rozvoje a energetiky Hubert Aiwanger, si nemohl nechat ujít návštěvu veletržního stánku společně s rodinou Groppweis, majiteli firmy.

Stavební materiál tváří v tvář spolkovému prezidentovi. Pro vývoj minerální stříkané izolace „ecosphere“ se ředitel výzkumu společnosti maxit Friedbert Scharfe a jeho partneři zúčastnili soutěže o Německou cenu budoucnosti 2020. I když to k získání této atraktivní trofeje nakonec nestačilo, již samotná nominace pro firmu představuje velkou čest. Žádost o cenu z vlastní iniciativy je totiž vyloučena. Nominaci obdrží pouze ti, kteří byli navrženi odborně způsobilou institucí a následně vybráni porotou. Na oficiálním slavnostním předávání cen v Berlíně 25. listopadu spolkovým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem byl tým, který stojí za tímto inovativním izolačním materiálem, přesto naplněn vděčností a hrdostí na dosažené výsledky.

Specialisté na stavební materiály ze společnosti maxit opět vyvinuli něco speciálního: "maxit Strohpanel", omítkový podklad ze slámy. Byla navržena pro použití v interiéru, kde v kombinaci s vápennou nebo hliněnou omítkou zajišťuje zvláštní útulnost a optimální regulaci vlhkosti.

Inovativní základní omítkové desky maxit Strohpanel jsou nehořlavé, mimořádně odolné, průmyslově kompostovatelné a výrazně lehčí než srovnatelné interiérové dokončovací desky.

Další informace jsou k dispozici na adrese: www.maxit-strohpanel.de

S příchodem Julie Groppweisové do rodinného podniku je nyní čtvrtá generace kompletní.

Sebastian Groppweis, nejstarší ze tří sourozenců, nastoupil do skupiny Bergmann-maxit již v roce 2011 a v roce 2018 byl jmenován jednatelem společnosti Bergmann Kalk. Ve stejném roce následovala své podnikatelské kořeny i jeho mladší sestra Katharina Straßburger-Groppweisová. Nyní je autorizovanou signatářkou a řídí oddělení lidských zdrojů a organizace.