Prohlášení o ochraně osobních údajů

§ 1 Informace ke sběru osobních údajů

(1) Níže Vás informujeme o uchovávání osobních údajů při využívání našich nabídek a našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které je možné spojit s Vaší osobou, např. jméno, adresa, e-mail, uživatelské chování. Osobní údaje zpracováváme v souladu s rozhodnutím evropského Předpisu o ochraně dat GDPR a spolkového zákona (čl. 6 odst. 1 b DSGVO), výhradně za účelem splnění smluvních povinností nebo na základě zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 c DSGVO).

(2) Zodpovědným na základě čl. 4 odst. 7 evropského Předpisu o ochraně dat GDPR je Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co. Azendorf 63, 95359 Kasendorf, zastoupená jednateli Hans-Dieter Groppweis a r. Mara Terzoli (viz: Tiráž).  Pověřenou osobu k ochraně dat, RA Christian Becker, F.E.L.S Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH, zastihnete na datenschutz@fe-ls.de nebo na naší poštovní adrese (viz tiráž) s dovětkem „pověřenec ochrany dat“.

(3) Zpracování dat slouží k uzavření smlouvy a vyřízení zakázky. Účely zpracování dat se řídí v první řadě podle povahy konkrétní služby. Pokud je vyžadováno, Vaše údaje pro naplnění smlouvy zpracováváme tak, abychom chránili společné oprávněné zájmy (např. pro uplatnění právních nároků a při zastupování právních sporů). Zpracování dat slouží k uzavření smlouvy a vyřízení zakázky.

Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co využívá shromážděná data rovněž za účelem, abychom Vám mohli zasílat informaceční materiály o naší nabídce. Máte právo odvolat Váš souhlas k zasílání informačních materiálů od nejbližší další události.

(4) V případě, že by bylo žádoucí s ohledem na povahu naší nabídky využít služeb našich dodavatelů, nebo v případě, kdy bychom měli zájem využít Vaše data k reklamním účelům, v takovém případě bychom Vás o takovém postupu bezodkladně informovali. Totéž se týká i např. doby uchování Vašich dat. 

§ 2 Informace o Vašich právech

(1)Dovolte mi Vás informovat o Vašich právech jako osoby, jejichž data budou zpracována.

 • ohledně práva na informaci na základě předpokladů dle čl.15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen ONOOÚ), opravy dat dle čl. 16 ONOOÚ, výmazu dat dle čl. 17 ONOOÚ, omezení zpracování podle čl. 18 ONOOÚ nebo při uplatnění práva proti zpracování dat dle čl. 21 ONOOÚ nebo při oprávněném zájmu a přenos dat dle čl. 20 ONOOÚ
 • ohledně práva na poskytnutí souhlasu ke zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm a práva kdykoliv bez udání důvodu a zvolení formy souhlas odvolat, aniž by byla dotčeno právo zpracování osobních údajů.
 • Každý, kdo by byl postižen porušením práva na ochranu dat má právo na podání stížnosti k příslušnému úřadu. Tímto je:
  • Úřad pro ochranu osobních údajů
   Pplk. Sochora 27
   170 00 Praha 7
   posta@uoou.cz
   +420 234 665 800

   Dálší možností je obrátit se na dozorový úřad ve Vašem obvyklém místě bydliště.

 

§ 3 Bezpečnostní opatření

Abychom s ohledem na zajištění dodržování předpisů ochrany dat chránili námi zpracovávané údaje proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob, přijali jsme odpovídající organizační, smluvní a technická opatření.
Mezi bezpečnostní opatření patří především zašifrovaný přenos dat mezi Vaším prohlížečem a naším serverem.
 

§ 4 Sběr osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

(1) Při pouhém informativním používání našich webových stránek, tj. bez toho aniž byste se registrovali nebo nám sdělovali jinak jakékoliv informace, shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které na naše úložiště dat předává Váš internetový prohlížeč. Chcete-li posoudit naše webové stránky, shromáždíme pouze ty údaje, které jsou technicky nezbytné, abychom Vám mohli předložit, jakou stabilitu a zabezpečení tyto stránky zaručují (zákonou úpravou je Čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f ONOOÚ):

 • IP-Adresa
 • Datum a čas vašeho požadavku
 • Časový rozdíl ke Greenwichskému času (GMT)
 • Obsah Vašeho požadavku (konkrétní stránka)
 • Status přístupu /HTTP-Statuscode
 • objem přenesených dat
 • webová sránka, ze které byl požadavek zaslán 
 • prohlížeč
 • operační systém a jeho nadstavby
 • Jazyk a verze softwarového prohlížeče
   

(2) V případě, že nás kontaktujete emailem nebo přes kontaktní formulář, budou Vaše údaje uloženy za účelem zodpovězení Vašeho dotazu. Všechna data v této souvislosti smažeme ve chvíli, kdy přestane být jejich uložení nezbytným, popřípadě omezíme jejich zpracování v případech, kdy vznikne povinnost jejich uchování.

(3) V případě, že navštívíte naše webové stránky, budou ještě k výše uvedeným datům uloženy na Vašem počítači i Cookies. U Cookies se jedná o malé textové soubory, které se uloží na Váš pevný disk příslušným použitým prohlížečem a umožní do místa, kde je Cookies nastaveno, přenášet příslušné informace.
Cookies neumožňují spouštět na Vašem počítači žádné programy nebo viry. Jejich účelem je vytvářet internetovou nabídku uživatelsky příjemnější a tím efektivnější.

 

Prohlášení o ochraně dat pro účely použití Facebook-Plugins (tlačítko - Like)
Na našich stránkách jsou integrovány Plugins sociální sítě Facebook, poskytovatele Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Die Facebook-Plugins poznáte podle Facebookového - Loga nebo podle "tlačítka - Like" ("Líbí se mi") na našich stránkách. Přehled o Facebook-Plugins naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Jestliže navštěvujete naše stránky, bude přes Plugin vytvořeno mezi Vaším prohlížečem a Facebookovým serverem přímé spojení. Facebook tímto obdrží informaci, že jste přes svou IP-adresu navštívili naše stránky. Když kliknete na Facebookový „Like“ během doby, kdy jste přihlášeni ke svému Facebookovému profilu, pak můžete obsahy našich stránek navštívit rovnou pomocí prolinku na Vašem Facebookovém profilu. Tímto může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému přístupu. Chceme upozornit, že jakožto poskytovatel stránek nedostáváme informace o obsahu přenášených dat ani jejich použití Facebookem. Další informace obdržíte v Prohlášení o ochraně dat od Facebooku pod http://www.facebook.com/policy.php

Jestliže si nepřejete, aby Facebook přiřadil návštěvu našich stránek k Vašemu Facebookovému účtu, odhlašte se prosím z Vašeho Facebookového účtu.
 

Nástroje pro analýzu a reklama

Google Tag Manager

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje vkládat na naše webové stránky nástroje pro sledování nebo statistické nástroje a další technologie. Samotný Google Tag Manager nevytváří uživatelské profily, neukládá soubory cookies a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Používá se pouze pro správu a přehrávání nástrojů integrovaných jeho prostřednictvím. Google Tag Manager však zaznamenává vaši IP adresu, která může být rovněž přenesena do mateřské společnosti Google ve Spojených státech amerických.

Použití Google Tag Manageru je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro webovou analýzu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, doba trvání návštěvy, použité operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou shrnuty do ID uživatele a přiřazeny příslušnému koncovému zařízení návštěvníka webových stránek.

Kromě toho nám služba Google Analytics umožňuje zaznamenávat mimo jiné pohyby myší, rolování a kliknutí. Služba Google Analytics navíc používá různé přístupy k modelování, které doplňují shromážděné soubory dat, a při analýze dat využívá technologie strojového učení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookies nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardizovaných smluvních klauzulí Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Plugin prohlížeče

Shromažďování a zpracovávání vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Více informací o zacházení s uživatelskými údaji prostřednictvím služby Google Analytics naleznete v Prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Signály Google

Používáme signály Googlu. Když navštívíte naše webové stránky, služba Google Analytics shromažďuje mimo jiné údaje o vaší poloze, historii vyhledávání a historii YouTube, jakož i demografické údaje (údaje o návštěvnících). Tyto údaje lze použít pro personalizovanou reklamu pomocí Google Signal. Pokud máte účet u společnosti Google, budou údaje o návštěvnících funkcí Google Signal propojeny s vaším účtem u Googlu a použity pro personalizovaná reklamní sdělení. Údaje se také používají k sestavování anonymizovaných statistik o uživatelském chování našich uživatelů.

Zpracování zakázky

Uzavřeli jsme se společností Google smlouvu o zpracování zakázky a při používání služby Google Analytics plně dodržujeme přísné předpisy německých úřadů pro ochranu údajů.

Prohlášení o ochraně dat a jejich použití společností Xing

Naše webové stránky využívají funkcí sítě XING. Poskytovatelem je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Při každém spuštění našich stránek, které obsahují funkci Xing, Xing vytváří propojení na svůj server. Podle našich znalostí nedochází k ukládání dat osobní povahy. Až na výjimky nedochází k ukládánížádných IP-adres ani k vyhodnocování uživatelského chování.
Další informace k ochraně dat a k Xing Share-Button naleznete v prohlášení o ochraně dat od společnosti Xing na: www.xing.com/app/share
 

Odmítnutí reklamních emailů

Zneužití povinně zveřejňovaných kontaktních údajů pro přeposílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů je zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádaných reklamních informací, jakými jsou například spamové e-maily. 

 

Newsletter

V případě, že budete výslovně souhlasit, či v případě, že od Vás obdržíme Vaše data na základě souhlasu s ustanovením § 7 Abs. 3 UWG, použijeme Vaši e-mailovou adresu a údaje k Vaší osobě k pravidelnému zasílání našeho Zpravodaje prostřednictvím e-mailu.

K tomu, abyste mohli obdržet náš Zpravodaj, nám udání Vaší e-mailové adresy plně dostačuje. Na konci každého Zpravodaje naleznete Link, prostřednictvím kterého můžete bezplatné zasílání Zpravodaje kdykoliv zastavit. Dále je možné zastavit zasílání kdykoliv rovněž na adrese info@maxit.cz.

 

Dotaz, výmaz a zablokování

Kdykoliv máte právo bezdůvodně vznést dotaz na Vaše uložená osobní data, jejich původ a jejich adresáta a dále na účel jejich zpracování, stejně tak právo na jejich opravu, zablokování nebo smazání těchto dat. K tomu a k dalším otázkám k tématu osobních údajů se na nás v tiráži uvedené adrese můžete kdykoliv obrátit.

 

Cookies

Internetové stránky využívají částečně tzv. Cookies. Cookies nezpůsobí na Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby naši nabídku vytvořili uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a ve Vašem prohlížeči.

Mezi námi nejčastěji používané Cookies patří tzv. „Session-Cookies“. Tyto jsou po ukončení Vaší návštěvy webových stránek automaticky vymazány. Ostatní Cookies zůstávají uloženy na Vašem počítači, dokud je nevymažete. Tyto Cookies nám umožňují při Vaší příští návštěvě znovu rozpoznat Váš prohlížeč.

Máte možnost nastavit Váš prohlížeč tak, že budete o nasazení cookies informováni a cookies povolit pouze v ojedinělých případech, přijetí cookies vyloučit pro určité případy anebo pro všechny stejně tak nastavit automatický výmaz cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies mohou být omezeny funkcionality těchto webových stránek. v

 

Server-Log-Soubory

Poskytovatel stránek sbírá a automaticky ukládá informace do tzv. Server-Log souborů, které nám Váš prohlížeč zprostředkovává automaticky. Mezi ně patří:

•    Browsertyp/Browserversion
•    Využívaný podnikový systém
•    Referrer URL
•    Hostname připojeného počítače
•    Čas požadavku ze serveru

Tato data není možné přiřadit osobám.  Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nebude provedeno. Vyhrazujeme si právo tato data dodatečně přezkoušet v případě podezření na protiprávní využití těchto dat.

 

Kontaktní formulář

Jestliže vznesete dotaz prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, budou Vaše údaje z kontaktního formuláře včetně Vámi uvedených kontaktních údajů u nás uloženy pro případ návazných dotazů při zpracování Vašeho požadavku.

 

Google Web Fonts

Tyto webové stránky využívají k jednotnému vzhledu jednotlivých druhů písma tzv. web fonty, které poskytuje společnost Google. Při otevření stránek nahraje Váš prohlížeč požadované web fonty do mezipaměti Vašeho prohlížeče, pro správné zobrazení textů a druhů písma.
K tomuto účelu musí Vámi používaný prohlížeč navázat spojení k serverům Google. Tímto společnost Google získá informaci, že naše webová stránka byla vyvolána prostřednictvím Vaší IP adresy. Pro používání webových fontů od společnosti Google jsme se rozhodli v zájmu jednotného a odpovídajícího vytváření naší online-nabídky. To představuje náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ.
Jestliže Váš prohlížeč nepodporuje webové fonty , bude použito standardní písmo Vašeho počítače.
Další informace k Google Web fontům naleznete na  https://developers.google.com/fonts/faq a v Zásadách ochrany osobních údajů od Googlu: www.google.com/policies/privacy/.
 

Jméno a kontakt pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
RA Dr. Tom F. Petrick
F.E.L.S Rechtsanwälte Bayreuth GdbR
Löhestraße 11
95444 Bayreuth
Německo
Tel.: 0049921/7566-0
E-mail: ra.petrick@fe-ls.de
Web: https://www.fe-ls.de/

Výhradně pro společnost  maxit Baustoffwerke GmbH je k dispozici:
Josephine Weise (josephine.weise@maxit.de)

Výhradně pro společnost  Franken Maxit s.r.o.:
Ing. Lubomír Hranička (hranicka@maxit.cz)
 

Jakýkoli subjekt údajů se může kdykoli obrátit na našeho úředníka pro ochranu údajů s jakýmikoli otázkami nebo návrhy týkajícími se ochrany údajů.