Filozofie


Minerálně a přírodněTyto hodnotné minerální stavební materiály se už více než 30 let osvědčují při nejrůznějších stavebních projektech. Ochrana životního prostředí je pro společnost maxit ústředním bodem firemní politiky. Pravidelně kontrolujeme optimalizaci činností spotřebovávajících energii. Tím chceme společně neustále snižovat spotřebu energie a zvyšovat energetickou účinnost. Abychom dosáhli tyto cíle, zavedli jsme systém energetického hospodaření podle DIN EN ISO 50001. Naše zaměstnance komplexně integrujeme do zavádění a realizace tohoto systému hospodaření.

 

Při vývoji našich výrobků se zaměřujeme na využití přírodních a minerálních surovin. Například závod v Azendorfu využívá povrchovou těžbu vápence prostřednictvím firmy Bergmann Kalk. Z lokality Krölpa potom využívá povrchové těžby přírodního sádrovce a podzemní těžby anhydritu z vlastních přísně kontrolovaných nalezišť (ložisek).

Již déle než 30 let slaví minerální stavební materiály úspěch v řadě stavebních projektů. Ochrana životního prostředí je klíčovým aspektem firemní politiky závodů maxit. Pravidelně kontrolujeme a optimalizujeme energetickou náročnost výroby s cílem snižovat spotřebu a zvyšovat energetickou účinnost. K dosažení tohoto cíle jsme zavedli systém řízení energie DIN EN ISO 50001. Činnost našich zaměstnanců plně integrujeme do zavádění a realizace tohoto systému hospodaření.  

Osobně napříč generacemi

Ve skupině Frankem Maxit se nemyslí v kategorii čtvrtletí, ale generací. Díky své střední velikosti skupina maxit má výhodu velmi krátkých cest při rozhodování a komunikaci. Našim zákazníkům je kdykoliv po boku svou radou nebo pomocí více než 100 pracovníků externí služby i stavebního a architektonického poradenství. Naši zákazníci oceňují osobní kontakt se svými kontaktními osobami, od pracovníků externí služby až po řídícího partnera. Není vzácností, že maxit ocení pracovníky, kteří se angažují ve prospěch zákazníků, ať už v interní nebo externí službě, už 40, 30 nebo 25 let.

Regionálně a blízko zákazníka

Hustota našich 8 pracovišť v Bavorsku, Durynsku, Sasku a Česku hraje rozhodující roli v našem podnikatelském úspěchu. Přitom je naším cílem, abychom dojeli k zákazníkovi za co nejkratší dobu a zaručili pohotovost dodávek 365 dnů v roce.

Kvalita jako základNaše cíle v oblasti kvality jsou vždy orientovány na zákazníky, kvůli čemuž v pravidelných intervalech kontrolujeme účinnost svého systému řízení jakosti. Naše mimořádná silná stránka spočívá ve vysoké technické úrovni, na kterou se maxit vypracovat během posledních 30 let. Nejnovější technologie a počítačově řízená míchací zařízení pro suché omítky, suchou maltu nebo podlahové potěry jsou zárukou nejlepšího výrobku se stálou kvalitou.Prostřednictvím svého řízení jakosti sledujeme jako cíl neustálé zlepšování kvality svých výrobků a služeb. Chceme ji co nejlépe přizpůsobit technickým a ekonomickým požadavkům našich zákazníků. Myslíme na to, že spokojenost zákazníků vzniká jen na základě opakovaných dodávek bezvadných a spolehlivých výrobků, přitom ale za výhodnou cenu.