Filozofie


Minerálně a přírodně

Ochrana životního prostředí je pro společnost maxit ústředním bodem firemní politiky. Pravidelně kontrolujeme optimalizaci činností spotřebovávajících energii a tím chceme společně neustále snižovat spotřebu energie a zvyšovat energetickou účinnost. Abychom dosáhli tyto cíle, zavedli jsme systém energetického hospodaření podle DIN EN ISO 50001. Naše zaměstnance komplexně integrujeme do zavádění a realizace tohoto systému hospodaření.

Při vývoji našich výrobků se zaměřujeme na využití přírodních a minerálních surovin. Například závod v Azendorfu využívá povrchovou těžbu vápence prostřednictvím firmy Bergmann Kalk. Z lokality Krölpa potom využívá povrchové těžby přírodního sádrovce a podzemní těžby anhydritu z vlastních přísně kontrolovaných nalezišť (ložisek).

 

Osobně napříč generacemi

Jako středně velká společnost má skupina maxit velmi krátké rozhodovací a komunikační kanály. Více než 130 zaměstnanců v oboru - ve stavebnictví a architektonickém poradenství je vždy po boku našich zákazníků, kteří oceňují osobní kontakt se svými obchodními partnery - od obchodního zástupce až po řídícího partnera. 

Regionálně a blízko zákazníka

Hustota našich 8 pracovišť v Bavorsku, Durynsku, Sasku a Česku hraje rozhodující roli v našem podnikatelském úspěchu. Přitom je naším cílem, abychom dojeli k zákazníkovi za co nejkratší dobu a zaručili pohotovost dodávek 365 dnů v roce.

Kvalita jako základ

Naše cíle v oblasti kvality jsou vždy orientovány na zákazníky, kvůli čemuž v pravidelných intervalech kontrolujeme účinnost svého systému řízení jakosti. Naše mimořádná silná stránka spočívá ve vysoké technické úrovni, na kterou se maxit vypracoval během posledních 45 let. Nejnovější technologie a počítačově řízená míchací zařízení pro suché omítky, suchou maltu nebo podlahové potěry jsou zárukou nejlepšího výrobku se stálou kvalitou.

Prostřednictvím svého řízení jakosti sledujeme jako cíl neustálé zlepšování kvality svých výrobků a služeb. Chceme ji co nejlépe přizpůsobit technickým a ekonomickým požadavkům našich zákazníků. Myslíme na to, že spokojenost zákazníků vzniká jen na základě opakovaných dodávek bezvadných a spolehlivých výrobků, přitom ale za výhodnou cenu.