Rekonstrukce historického objektu byla realizována v průběhu roku 2022 a v květnu 2023 byla dokončena. Vzniklo tak 7 obecních bytů s dispozicí 1kk – 3kk.
 

Obvodové zdivo historické budovy bylo poškozené vzlínající vlhkostí a solemi, proto byly provedeny sondy ke zjištění obsahu vodou rozpustných solí a vlhkosti ve zdivu. Následně byl navržen odpovídající systém sanace zdiva i omítek, který umožní zdivu bezpečně vyschnout a uložit soli v podkladní sanační omítce bez poškození povrchu.
Zdivo se nejprve mechanicky očistilo a dále následoval sanační postřik maxit san Vorspritz, který zajišťuje velmi dobrou přídržnost sanačních a vápenných omítek. Poté byla nanesena podkladní sanační omítka maxit san Standard s difuzně otevřenou vápennou štukovou omítkou maxit ip 305. Ostatní plochy zdiva nezasažené vlhkostí byly omítnuty
vápennou omítkou z hydraulického vápna maxit ip 370, na kterou byla nanesena vápenná štuková omítka maxit ip 305. Fasáda domu byla omítnuta vápennou omítkou maxit ip 370 a jako povrchová úprava byla použita tenkovrstvá vlákny vyztužená omítka maxit multi 262. Pro sokl fasády byly použity produkty ze sanačního portfolia maxit restorit. S ohledem na vlhké zdivo pod úrovní injektáže byla omítka provedena z vodotěsné omítky maxit san Stop s následnou povrchovou úpravou z vysoce hydrofobizované tenkovrstvé vlákny vyztužené omítky maxit multi 262. Celá fasáda byla následně natřena difuzně otevřeným silikátovým nátěrem.

  • maxit ip 305 purcalc - vápenocementová lehčená omítka
  • maxit ip 370 - vápenná omítka
  • maxit san Vorspritz - špric pro sanační omítkové systémy
  • maxit multi 262 - tenkovrstvá omítka s vlákny
  • maxit san Stop - hydrofobní izolační omítka
  • maxit ip 12 - cementový prohoz
  • maxit san Standard - vrchní sanační omítka
  • maxit san Grund - podkladní sanační omítka

Další fotky