Základní a mateřská škola Plešivec

Období letních prázdnin se v České republice nese v duchu oprav základních a mateřských škol. Ani tato stavba nebyla výjimkou. Stavební firma měla na realizaci pouze 2 měsíce letních prázdnin a jejich úkolem bylo zateplení celé budovy základní a mateřské školy, zateplení a provedení nové hydroizolace střechy a výměna oken.

Nelehkým úkolem bylo splnit krátkou dobu na realizaci zakázky a to ještě se zadáním od renomovaného architekta, kterým byl pan Ing. Arch. Píša. Ten fasádu školy vyzdobil mnoha ilustracemi robotů a přírodních motivů. Díky nim získala neatraktivní budova původem z 80. let 20. století velmi zajímavý vzhled.

Aby bylo možné vše v tak krátkém čase stihnout, zvolila realizační firma strojní způsob provádění základní vrstvy zateplovacího systému, tedy metodu stříkané stěrkové hmoty přímo ze sila. Ověřila si tak v praxi, že lze ušetřit nejen čas pro realizaci, ale i pracovní síly.

  • maxit multi 285 - lepicí a armovací malta pro ETICS
  • maxit multi 290 R - lepicí a armovací malta pro ETICS
  • maxit Dämmsystem PS - tepelněizolační kontaktní systém s EPS
  • maxit prim 1050 - základní nátěr pod šlechtěné omítky
  • maxit silco A K1,5 - silikonová šlechtěná omítka
  • maxit color Egalisationsfarbe A - akrylátová fasádní barva
  • maxit Siliconharzfarbe A - silikonová fasádní barva
  • maxit mosaik 1,2 mm - mozaiková omítka

Místo stavby

Další fotografie