maxit e4-speedy

Představujeme Vám další evoluční krok v zateplování, který Vám může ušetřit až 29% v přímých nákladech na realizaci zateplovacího systému. Technologie maxit e4-speedy je už čtvrtým krokem v evoluci provádění kontaktních zateplovacích systémů. Od lepicích hmot míchaných na stavbě z cementu a písku, přes průmyslově vyrobené hmoty v pytlích, jsme na trh v posledních letech přinesli lepicí hmoty volně ložené v silech s kontinuálními míchačkami.
 

Výhody a vlastnosti maxit e4-speedy

 • efektivní - rychlost lepení a stěrkování roste až trojnásobně
 • ETA - na systém bylo vydáno Evropské technické posouzení
 • ekologické - lepicí hmota v sile neprodukuje žádné obaly
 • ekonomické - automatické strojní míchání a doprava lepicí hmoty až na lešení přináší úspory pracovních sil, dopravy na stavbu a manipulace s materiálem

 

Speciální lepicí a stěrková hmota

Pro technologii zateplení maxit e4-speedy byla vyvinuta speciální světlá lepicí hmota vylehčená jemným EPS granulátem maxit multi 290 E. Lepicí a stěrková hmota dosahuje vysoké přídržnosti k podkladu a k tepelněizolačním deskám z polystyrenu maxit PS speedy. Vylehčení hmoty snižuje spotřebu materiálu a umožňuje snadnější nanášení větších vrstev v případě potřeby většího vyrovnání podkladu.

Při použití technologie maxit e4-speedy lze omezit, a nebo zcela vynechat mechanické kotvení většiny systému s polystyrenovými deskami. K tomu používáme při technologii maxit e4-speedy tepelněizolační desky z polystyrenu se speciální tvarovou úpravou povrchu. Na povrchu desek jsou vyřezané drážky, kterými se zvyšuje kontaktní plocha lepicí hmoty a polystyrenové desky. Tím se dosahuje o ca. 50% vyšší soudržnosti lepicí hmoty s tepelněizolačními deskami. U běžných staveb tak může být z větší části omezeno nebo zcela vynecháno mechanické kotvení. Stabilitu systému bezpečně přenese lepicí hmota.

Redukované kotvení


Zvýšená soudržnost lepicí hmoty s tepelněizolačními deskami umožňuje realizace menších staveb zcela bez mechanického kotvení. Tím odpadají náklady nejen na samotné hmoždinky, ale i náklady na vrtáky a práci s tím spojenou. Vyšší stavby se kotví pouze v okrajových polích stanovených statickým výpočtem, který je součástí návrhu systému. Pro kotvení se využívají speciální závrtné hmoždinky bez rizika vykreslování na hotové fasádě.

Technologie maxit e4-speedy s lepením a stěrkováním v sile

1. Míchání a doprava lepicí hmoty pomocí sila

Příprava a doprava speciální vylehčené lepicí hmoty maxit multi 290 E probíhá pomocí strojního zařízení spojeného se silem. Na ploše 3x3 m lze v sile uskladnit až 12 tun materiálu. Míchání lepicí a stěrkové hmoty a její doprava na lešení do místa zpracování probíhá automaticky, bez kolísání její konzistence a bez vyhrazených pracovních sil.

2a. Strojní nanášení lepicí hmoty na desky

U členitějších fasád je efektivní nanášet lepicí hmotu maxit multi 290 E přímo na desky pomocí speciální aplikační pistole, kterou se zároveň ovládá strojní zařízení u sila. Zůstává plně zachována vysoce efektivní doprava namíchané lepicí hmoty do místa použití na lešení. Nejprve se nanese obvodový rámeček a následně se nanese pás ve tvaru písmene „W“ v ploše desky tak, aby po přitlačení desky na stěnu bylo dosaženo minimálně 50% kontaktní plochy s podkladem.

2b. Strojní nanášení lepicí hmoty na podklad

U velkých ploch fasády bez výraznějšího členění je velmi efektivní nanášet lepicí hmotu přímo na podklad nástřikem pomocí speciální aplikační pistole. Lze tak za stejný pracovní čas zvýšit výkon až trojnásobně. Lepicí hmota se čerpá pomocí automaticky řízeného strojního zařízení a nanáší se nástřikem přímo na podklad ve svislých pásech, na které se lepí tepelněizolační desky z EPS se speciální povrchovou úpravou maxit PS speedy.

3. Strojní nanášení stěrkové hmoty na EPS

Stěrková hmota se nanáší podobně jako při lepení pomocí speciální aplikační pistole nástřikem přímo na podklad. Opět se využívá automaticky řízeného strojního zařízení u sila. Snadno lze nanést požadovanou minimální tloušťku stěrkové hmoty v jednom pracovním kroku. Nanesená stěrková hmota se sjednotí a vyrovná omítářskou h-latí. Do nanesené stěrkové hmoty maxit multi 290 E se vloží systémová armovací tkanina maxit PS Armierungsgewebe a celá vrstva se vyhladí fasádní špachtlí na konečnou tloušťku min. 4 mm.

Lepení desek aplikační pistolí

Speciální silo s míchacím a pumpovacím strojem pro lepicí a stěrkové hmoty je užitečným pomocníkem na každé stavbě. Praktické použití můžete vidět na stavbě bytových domů na Karlštejně.

Technologii maxit e4-speedy je součástí tepelněizolačního systému ETICS maxit Dämmsystem PS 290 E. 

maxit Dämmsystem PS 290 E s technologií maxit e4-speedy

 • ETICS - bezkotevní zateplovací systém v kombinaci s technologií maxit e4-speedy s deskami z pěnového fasádního polystyrenu maxit PS speedy se speciální povrchovou úpravou desek pro zvýšení přídržnosti až o 50%
 • vhodný pro rekonstrukce i novostavby zejména rodinných domů, bytových domů a komerčních objektů s požadavky na vysokou mechanickou odolnost
 • bezkotevní technologie šetří náklady přímé náklady na realizaci a absolutně eliminuje vykreslování hmoždinek na fasádě
 • velmi dobře odolává proti průrazu, kategorie I dle ETAG 004
 • velmi dobře izoluje
 • ve variantách se šedým a bílým EPS
 • trvale odolný proti vlivům počasí
 • umožňuje vytvoření rozmanitého vzhledu fasády
 • je dobře difuzně otevřený (dobře propouští vodní páru)
 • reakce na oheň třídy B

Lepicí hmota

 • maxit multi 290 E

Izolační desky

 • bílý pěnový fasádní polystyren maxit PS 70 F speedy
 • bílý pěnový fasádní polystyren maxit PS 100 F speedy
 • šedý pěnový fasádní polystyren maxit PS 70 F grey speedy
 • šedý  pěnový fasádní polystyren maxit PS 100 F grey speedy

Mechanické kotvení

 • standardně bez mechanického kotvení
 • v případě potřeby u vyšších objektů dle statického posouzení maxit hmoždinka HTH

Základní vrstva    

 • maxit multi 290 E

Armovací tkanina  

 • maxit PS Armierungsgewebe 4 x 4 (R131)

Penetrační nátěr

 • maxit prim 1050
 • maxit prim 1060

Povrchová úprava

 • maxit ip color plus - minerální ušlechtilá omítka
 • maxit sil A - silikátová ušlechtilá omítka
 • maxit spectra A - akrylátová ušlechtilá omítka
 • maxit silco A - silikonová ušlechtilá omítka
 • maxit ip 52 - minerální břízolitová ušlechtilá omítka
 • maxit Solarputz

Nátěr*   

 • maxit EG-farbe akrylátový nátěr k omítce maxit ip color plus
 • maxit Silikatfarbe A
 • maxit Dispersionfarbe A
 • maxit Siliconharzfarbe A
 • maxit intens A
 • maxit Solarfarbe

* Nátěry povrchových úprav jsou pouze doporučenou součástí.