M330 – požadavky na kvalitu na stavbě splněné

Nový omítací stroj M330 v sobě spojuje nejlepší směšovací a čerpací technologii, kterou společnost m-tec vyvinula na základě 35letých zkušeností: například princip bahnění, který umožňuje optimální promíchání materiálu a současně zajišťuje neměnnou konzistentnost materiálu. Zřetelné oddělení suché a mokré oblasti, konstantní dávkování suchého materiálu ve směšovací komoře a optimalizované doplňování vody umožňuje práci bez přerušování a nevyžaduje dodatečné nastavování množství vody, které je nezbytné u všech ostatních mono-systémů.

Kromě zpracovatelských vlastností potvrzuje M330 svou jedinečnost i vynikajícími vlastnostmi čištění a údržby. Použitím PU konstrukčních dílů, například ve směšovací oblasti, se snižuje náročnost čištění. Navíc tyto moderní konstrukční materiály zvyšují životnost a korozi nedají žádnou šanci.

Přehledné uspořádání ovládacích prvků a záměrné vynechání zbytečných spínacích prvků umožňuje uživateli velmi snadnou obsluhu. Velká kola pro hladkou přepravu, kdyko
li je třeba. Navíc je možné přemístit na stavbě M330 pohodlně pomocí jeřábu. Pokud není jeřáb k dispozici, je možné několika hmaty rozložit M330 na 5 šikovných jednotlivých dílů.

Ve variantě M330+ FU je sériově zabudovaný frekvenční měnič, který umožňuje plynou regulaci výkonu. Signalizace chybových kódů a automatické rozpoznání točivého pole zvyšuje obslužnost.

Jak je pro m-tec typické, má M330 klínové uzávěry pro obzvlášť snadnou a rychlou manipulaci, díky nimž je výměna důležitých prvků, např. šnekového čerpadla nebo dávkovacího motoru, uskutečněná během pár sekund.

M330

M330 - fakta

Oblasti použití a aplikace

Všechny čerpatelné suché malty jako:

 • Sádrové omítky
 • Vápno-sádrové omítky
 • Cementové omítky
 • Vápenné omítky
 • Vápno-cementové omítky
 • Zdicí malta
 • Izolační omítky
 • Krycí omítky
 • Armovací a lepicí malty
 • Stěrkové hmoty
 • Zdicí malta
 • Lepidla
 • Tenkovrstvé stěrkové hmoty

 
Náš patentovaný princip směšování:
M330 dokáže zpracovat všechny běžné suché maltové směsi do velikosti zrna tři milimetry. Technickým vrcholem M330 je předávání materiálu z dávkování do směšovací oblasti: Voda se nestříká na materiál, jako tomu bylo dosud, ale materiál se podle patentovaného principu směšování dávkuje, vsypává do vodní lázně a míchá. Výsledek: ještě jemněji promíchané stavební směsi a plný účinek aditiv. To vše zaručuje prvotřídní zpracování stavebních materiálů.

M330 - klady

Easy Clean
Použití PU dílů umožňuje snadné čištění a méně připékání než je tomu u srovnatelných kovových dílů. Výsledek: rychlé čištění bez zbytků.

Easy Work
Práce bez přerušování, bez rušivého kolísání silné a tenké vrstvy - to umožňuje naše inteligentní strojírenská technologie. Díky oddělení suché a mokré oblasti se zde dosahuje permanentně konstantní poměr suchého materiálu a vody.

Easy Mix
Extrémně vysoká kvalita směsi díky našemu patentovanému směšovacímu systému. V kombinaci s velkým směšovacím objemem je systém zárukou pro nejlepší promíchání.

Easy Use
Jasně strukturované ovládací prvky, rozložení na 5 částí, jeřábová oka a velká kola - kombinace těchto činitelů zaručuje snadnou manipulaci se zařízením M300.
 
Easy Life

Kombinace PU konstrukčních dílů a našeho patentovaného směšovacího systému výrazně zvyšuje životnost čerpadla oproti jiným systémům.

Rozsah dodávky

Směšovací čerpadlo vč. kompresoru, vodní čerpadlo, hadice na maltu, vzduchové hadice a příslušenství.

Technické údaje

Standardní čerpací množství: cca 24 l/min. 
(v závislosti na šnekovém čerpadle 6 - 47 l/min.)
Čerpací vzdálenost:*
až 50 m 
Čerpací výška:*
až 30 m
Čerpací tlak:*
až 30 bar
Hnací motory pro čerpací oblast:
2,2 kW, 400 V, 50 Hz
Směšovací-čerpací oblast:
4,0 kW, 400 V, 50 Hz
Přívod stlačeného vzduchu:
0,9 kW, cca 250 l/min, 4 bar
Vodní čerpadlo:
0,3 kW, cca 40 l/min, 4 bar
Elektrické připojení:
400 V, 50 Hz, 3 ph
Pojistka:
25 A
Přívod:
5 x 4,0 mm²
Zástrčka:
32 A, 5P, 6 h
Připojení vody:
3/4" vodní hadice se spojkou GEKA, požadovaný tlak vody/min 2,5 bar za chodu stroje
Rozměry:
cca 1650 x 640 x 1470 mm
Hmotnost:
cca 270 kg (bez příslušenství + kompresoru)

*Závisí na konsistenci, kvalitě a složení materiálu, modelu a stavu čerpadla, průměru a délce čerpací hadice a čerpací výšce materiálu.

Doporučené příslušenství

 • Filtrační kryt
 • Podávací kryt
 • Rotory/statory
 • Hadice na maltu
 • Pistole na lepidlo
 • Stříkací zařízení na jemné omítky
 • Stroj na hlazené omítky
 • Uživatelské nástroje