mono-mix SC


Vybavení novou směšovací trubkou z PU, která se pomocí příruby šroubuje na vanu s materiálem. S novou směšovací hřídelí speciálně pro tenkovrstvé produkty. Spolu se šnekovým čerpadlem B4-1,5 R podává stroj výkon o 6,5 l

Přípojka pro vodní čerpadlo a funkce „prodleva vody“ jsou součástí sériové výroby Dovybavení sadou pro funkci „vypnutí kompresoru“ je možné.

Vodovodní armatura má dva průtokoměry

  • 100 -1 000 l/hod. pro zpracování omítek
  • 0- 330 l/hod. pro zpracování tenkovrstvých stěrkových hmot

Pro stávající stroje jsou k dispozici sady pro přestavbu na verzi mono-mix -II -SC


Tímto způsobem přestavěný stroj je možné díky snadné úpravě pomocí další sady pro přestavbu použít jako mono-mix II- Putz pro zpracování omítek.

Rozsah dodávky


Rozsah dodávky základního stroje se skládá z rámu, vany pro materiál, skříňového rozvaděče, kompresoru, vodovodní armatury s dvěma průtokoměry, směšovací trubky, směšovací hřídele, rotoru a statoru B4-1,5R, domíchávače s koncovkou čerpadla NW34, red. dílem V35, V25 a nový čisticí nástroj s kartáčem pro směšovací trubku z PU.