Aktivně dýchající stavební materiály


S vysoce kvalitními stavebními materiály maxit fungujících na principu maxit open AIR nepodstupujete žádné riziko. Od čistě minerálních silnovrstvých tepelně izolačních systémů maxit (WDVS) přes svrchní, spodní a interiérové omítky až po finální barevné nátěry.

Všechny výrobky řady maxit open AIR zaručují optimální pohyb vodní páry a zajišťují tak, že povrchy stěn zůstávají suché proti řasám a plísním, ale za trvale lepšího a zdravého pokojového vzduchu.

maxit open AIR = dobrý pocit

Systémová myšlenka se počítá. Protože už jen jediný slabý článek ve funkčním řetězci vede k tomu, že veškeré předchozí snahy o aktivně dýchající interiérové stěny vyjdou nazmar. Pokojové omítky obzvláště difuzně otevřené pro vodní páru se stabilizačním efektem a kvalitní zdivo - všechny tyto vysoce pokročilé materiály přichází o svou vynikající funkčnost, pokud povrch stěny někdo natře méněhodnotnou, difuzně uzavřenou vnitřní barvou.

S našimi systémy z řady maxit open AIR si vytvoříte a uchováte optimální systém pokojového vzduchu.


V zimě hezky teplo – v létě příjemný chládek – udělejte si ve svém obydlí pohodlí a současně snižte svou spotřebu energie.

Pomocí systému maxit mineral WDVS výrazně zvýšíte kvalitu bydlení a každý den si znovu budete užívat příjemnou pokojovou atmosféru. Tepelně izolační kompozitní systémy nepřináší jen snížení nákladů na topení v zimě, ale i redukují ohřev pláště budovy v létě.

Minerální omítky a malty sestávají výhradně z vysoce kvalitních surovin, převážně z anorganických složek jako jsou vápenec, písek, mramor nebo křemen. Ty jsou trvale spojeny minerálními pojivy, kterými jsou vápno a cement.

Přirozený stavební materiál s vynikající ekologickou bilancí: Pro výrobu minerálních omítek a malt se nevyužívají žádné zdraví škodlivé pomocné látky ani rozpouštědla, díky čemuž tyto uvolňují méně emisí než jiné fasádní stavební materiály a jsou plně recyklovatelné.

Rozhodnete-li se pro minerální fasádní tepelnou izolaci od společnosti maxit, budete se těšit následujících výhod:

  • Difuzně otevřené stěny
  • Odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Vysoká tlumivost zvuku a požární odolnost
  • Tvořivá volnost
  • Minerální izolační systém
  • Dlouhá životnost
  • Vysoce stabilní hodnota
  • Skvělá tepelná ochrana
  • Ta nejvyšší stálost (neodpadávání) díky patentovanému systému


Kdo chce těžit ze všech výhod minerálního systému, by měl dbát na to, aby byly všechny složky nanášené na stěnu na sebe vzájemně uzpůsobeny.


Stěny pokryté systémem maxit pluscalc vstřebávají nadměrnou vzdušnou vlhkost, drží ji a v momentě, kdy je to potřeba, ji opět kompletně uvolňují do vzduchu. Pokud je nejsvrchnější vrstva parotěsně uzavřená vrstvami méněhodnotných barev, je pohyb vodní páry omezen a účinek omítek maxit pluscalc se vytrácí.

Tento jev lze přirovnat například k principu fungování moderního funkčního oblečení. Jsou li tyto aktivně dýchající oděvy překryty např. pogumovanou pláštěnkou, je efekt aktivního dýchání omezen a na pokožce začne docházet k nadměrné tvorbě potu.


Systém maxit solance je interiérová barva bez škodlivin pro aktivně dýchající a suché povrchy stěn v interiérech. Minerální, na skle založení interiérová barva se 40% podílem skleněných mikrokuliček zajišťuje optimálně vyvážený poměr pokojové teploty, cirkulace vzduchu a regulace vlhkosti. Vakuum v mikrokuličkách má dodatečný izolační účinek. To ze systému maxit solance dělá řešení pro problémy s napadením plísněmi, ke kterým často dochází tam, kde lze pozorovat studené a mokré vnější stěny.

Interiérová barva maxit solance je dodávána připravená k aplikaci, vyznačuje se velmi vysokou krycí schopností a lze ji namíchat ve všech odstínech vzorníku odstínů maxit. Tím tato interiérová barva díky svým vynikajícím vlastnostem na lehce strukturovaných površích vytváří nový druh kvality bydlení s množstvím možností individuálních úprav.

Dává na stěnách vzniknout difuzně otevřenému povrchu, který reguluje vlhkost a tím optimálně upravuje vlhkost vzduchu v místnosti. S interiérovou barvou maxit solance dosáhnete rovnoměrné distribuce tepla po celé ploše stěny, od podlahy až po strop, a minimalizujete tím poklesy teploty až o 2 °C. Díky tomu povrchy stěn zůstávají vždy suché a teplejší, než jak tomu je u běžných interiérových barev na stěny. Už po druhém nátěru rozvíjí vakuové skleněné mikrokuličky svůj izolační účinek, podobně jako je tomu třeba u termosky. Díky zásadité hodnotě pH barva maxit solance přirozeným způsobem předchází vzniku ložisek plísní.