modul L - kompaktní systém pro lehčené hmoty

"modul L", systém k čerpání vázaných a volných násypů lehčených hmot jako např. polystyren, keramzit nebo jiné minerální a organické lehčené hmoty.

Systém se skládá z předmíchačky, která materiál zvlhčí a homogenizuje, turniketové propusti a kompresoru, který násyp dopraví pneumaticky od turniketové propusti k místu zabudování. Když tam materiál dorazí, předmíchačka jej promísí s vodou a vynese na místě zabudování.

Násyp lze tedy plně automaticky, kontinuálně a rychle dopravit na místo zabudování jako tepelná, protihluková či protipožární izolace nebo jen jako vyrovnávací násyp. Další oblasti aplikace se otevírají při budování spádů a drenáží ve venkovní oblasti a rovněž v zahradnictví a úpravě krajiny.

Nejdůležitějšími přednostmi systému je neměnná kvalita materiálu, vysoký čerpací výkon a plně automatický provoz. Skupina "franken maxit gruppe" intenzivně využívá "modul L" ke zpracovávání kombinované izolace "maxit floor 4514 Kombidämmung", což je vázaný polystyrenový násyp.

Technické údaje

Míchací a čerpací výkon:
ca. 6 m2/hod. (100 l/min)
Hnací motor calypso D100 II L:
400 V 50Hz 3ph
4 kW; 260 U/min.
calypso DL:
400 V 50Hz 3ph
1,1 kW; 186 U/min.
Profukovací vpusť:
400 V 50Hz 3ph
1,1 kW; 46 U/min.
Kompresor DLR120:
400 V 50Hz 3ph
5,5 kW
Elektrické připojení:
400V 50Hz 3ph
32A 5pol 6h
Přívod:
5 x 4 mm²
Pojistka:
32 A přes jistič FI/RCD
(elektrický rozvaděč staveništního proudu)
Připojení vody:
Hadice na vodu 3/4" se spojkou GEKA Tlak vody přívodního vedení min. 3 bary
Materiál:
jen z výroby předmíchané lehké stavební hmoty
Hladina hluku:
83 dB(A) hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m během provozu (měření ve volném poli?

Čerpací množství, vzdálenost a výška závisí na materiálu, který se bude čerpat.