Stavby šetrné k životnímu prostředí


Stavět s minimální ekologickou zátěží pro životní prostředí je dnes téměř uměním. Výroba některých stavebních materiálů a jejich součástí je energeticky nebo ekologicky náročná a pokud se má vyhovět i vysokým požadavkům na kvalitu výrobku, není vždy snadné najít optimální východisko. Vedle stavebních materiálů vyrobených ze surovin získaných šetrně k životnímu prostředí a jejichž likvidace je snadná, se musíme bránit používání materiálů vyrobených z ekologicky závadných či toxických látek.

Při návrhu staveb se musí brát i zřetel na to, aby jejich provoz byl pouze minimálně energeticky náročný, např. díky účinnému zateplení nebo kvalitní fasádní omítce regulující teplotu interiéru. Pro vývoj takovýchto materiálů a řešení jsou potřeba inovativní myšlenky, plánování a s právě takovými výrobky – jako je to třeba u společnosti maxit.

S našimi výrobky z řady maxit eco care můžete v oblasti staveb šetrných k životnímu prostředí, nastavit laťku hodně vysoko a podpořit dlouhodobou hodnotu vaší nemovitosti. Poznáte je podle pečeti „maxit eco care“.

 

Ekologické stavby jsou trendem již několik let. Mnoho stavebníků a modernizátorů domků chce učiniti zadost svému ekologickému smýšlení a současně co nejvíce udržet a dlouhodobě zajistit hodnotu nemovitosti. A to s příjemným vedlejším efektem, že se přitom zlepší pokojové klima a zvedne se tak kvalita bydlení. Jednou z možností jsou v tomto směru naše výrobky z řady maxit pluscalc.

Podobně jako vápno i systém maxit pluscalc disponuje mimořádnou vlastností pohlcování vodní páry a jejího pozdějšímu uvolňování do vzduchu v místnosti, díky čemuž trvale cyklickou regulací vlhkosti optimalizuje klima v místnosti.

Ze studií vyplynulo, že lidský organismus jako nejvyšší pohodlí vnímá teploty těsně nad 20 °C a relativní vzdušnou vlhkost 50 procent. Pakliže se stěnou přijde do styku příliš vlhký pokojový vzduch, je tato vlhkost systémem maxit pluscalc vstřebávána, za optimálních podmínek vlhkosti je v omítce udržována a, když je to potřeba, opět uvolňována do pokojového vzduchu suchého. Posléze je systém maxit pluscalc připraven vstřebávat další vlhkost.

Cílem vždy je, udržet relativní vlhkost stabilně na úrovni 50 procent. Zkoušky na různě velikých místnostech, při různých teplotách a za různých vlhkostí vzduchu ukázaly, že samotný systém maxit pluscalc dokáže pojmout 10 až 15krát více vzdušné vlhkosti – konkrétně 90 g/m² – než kolik by dokázal pojmout pokojový vzduch, který nás obklopuje. Úctyhodné hodnoty, kterými se lze pochlubit!

Více informací o systému maxit pluscalc:


Fasáda reprezentuje každou budovu. Poskytuje ochranu, a dodává stavbě jejíí osobitost. V dnešní době si mnoho majitelů nemovitostí zakládá na trvalé ochraně proti řasám, energeticky úsporném účinku tepelné izolace či optimální ochraně stavební konstrukce.

S takovýmto záměrem vám s vaším fasádním systémem pomůže naše produktová řada maxit solar. Tito všeumělci mezi fasádními omítkami a barvami dávají smysl nejen z energetického z hlediska, ale i pomáhají budovy stavebně fyzikálně optimalizovat, snížit pravidelné výdaje na údržbu a udržet hodnotu nemovitosti.

Systém maxit solar byl vyvinut jako výrobek se zaměřením na úsporu energie a v průběhu uplynulých dvanácti let byl zdokonalen na vysoce kvalitní fasádní systém. Nové složení fasádních omítek a barev systému maxit solar, ve kterém jsou běžné chemické a minerální přísady ve značné míře nahrazeny mikroskopickými dutými skleněnými kuličkami, přitom slučuje pět zásadních kvalitativních vlastností:

 • setrvalou odolnost
 • ekologickou a zdravotní nezávadnost
 • energetickou úspornost díky tepelně regulačním vlastnostem
 • dlouhodobou ochranu stavební konstrukce
 • stálou jasnost barev ať už při renovaci, sanaci či u novostavby

 

Fasády, které po dlouhá léta zaujmou svým vzhledem, jsou výsledkem, který v každém případě stojí za pohled. Na početných sériích zkoušek a z praktických zkušeností posledních 12 let se ukázalo, že fasádní omítky a barvy maxit solar ve srovnání s běžnými výrobky nabízí delší ochranu.

Přitom jako dlouhodobě účinnou složku barev a omítek namísto chemických pomocných složek, pomocí kterých běžné fasádní výrobky zajišťují ochranu povrchů před řasami a plísněmi, využíváme k přírodě i zdraví šetrného stavebního materiálu, jímž jsou mikroskopické duté skleněné kuličky.

Přesvědčte se o ochranném účinku či tepelně regulačních vlastnostech a dlouhodobých výhodách sami!

Tam, kde je pořádně udělána fasáda, se patří i dlouhodobě šetrná interiérová barva. Bez plísní a bez potíží pro alergiky a z tohoto hlediska ozkoušená a certifikovaná ústavem ECO-INSTITUT.

Zařízení místností je výrazem individuálního životního pocitu. Interiérové barvy přitom mohou mít zvláštní význam – nakonec 80 až 90 procent dne trávíme v interiérech. Odolnost proti vysokému mechanickému zatížení, dlouhodobě pěkný vzhled a ta nejvyšší zdravotní šetrnost jsou zvláště žádané. Dýchající a suché interiérové povrchy stěn od společnosti maxit jsou řešením.

Minerální, na skle založená interiérová barva se zhruba 40procentním podílem dutých mikroskopických skleněných kuliček zajišťuje optimálně vyvážený poměr mezi pokojovou teplotou cirkulací vzduchu a regulací vlhkosti. Vakuum v mikrokuličkách má dodatečný izolační účinek.


Více informací k výrobkům řady maxit solar:

Pro výběr vhodného omítkového systému je třeba dbát různých parametrů. Vedle požadovaných nároků na standardy a kvalitu by měl omítkový systém být uzpůsoben i mechanickým a stavebně fyzikálním vlastnostem podkladu jako i vašim individuálním potřebám.

Naše produktová řada maxit purcalc nabízí velký výběr vápenných omítek pro interiéry – od vápenných omítek přes čistě vápenné jádrové omítky až po tenkovrstvé vápenné omítky jako i další speciální omítky. Ať už se jedná o novostavbu nebo starší budovu, máme zaručeně to správné řešení, které bude odpovídat vašim požadavkům.

Přitom vždy budete těžit z následujících výhod našich výrobků řady maxit purcalc:

 • minerální
 • otevřeno pro difuzi
 • třída stavebních materiálů A
 • regulace vlhkosti interiéru


Více informací o vápenných interiérových omítkách od společnosti maxit:

 • Interiérové vápenné omítky společnosti maxit a interiérové klima (prospekt v přípravě)

Spojení skla a malty

Za podpory spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMBF, Berlin), vyvinul maxit tepelněizolačním systémem maxit ecosphere zcela novou technologii stavebních materiálů. Pod názvy “maxit eco 71” a “maxit eco 72” představil maxit poprvé výrobky pro vnitřní a vnější zateplení na bázi malty. Mikroskopické duté skleněné kuličky zde fungují jako vylehčující příměs zajišťují nejlepší hodnoty ve smyslu tepelněizolačních vlastností, redukce hmotnosti a dlouhodobé stability.

Velká přednost: Čistě minerální materiál lze stříkat ze stavebního sila, tím ho lze nejen velmi snadno zpracovávat, ale i libovolně tvarovat a to vše beze spár.


Silné stránky

 • Pro interiér i exteriér
 • Dlouhodobě stabilní
 • Čistě minerální
 • Recyklovatelný
 • Vysoce energeticky úsporný
 • S nízkou objemovou hmotností
 • S vysokou akumulací tepla
 • Zpracování ze sila nebo z pytlů
 • Snadná manipulace
 • Všestranná použitelnost
 • Vysoká odolnost proti působení tepla a mrazu
 • Redukce hmotnosti

 

Lehká, stabilní & ekologická - založená na příkladech z přírody

Téma ekologie se v posledních letech stále silněji dostává do povědomí spotřebitelů. Také v oblasti fasádních a interiérových izolací jsou materiály založené na minerální bázi jako ecosphere obzvlášť poptávané. maxit ecosphere je výsledkem mnohaletého vývojového projektu nové technologie stavebních materiálů, která vyhovuje současným nárokům. maxit ecosphere se orientuje na příklady z přírody, která se vyhýbá jakékoli formě nadměrných rozměrů. To je vidět například u stavby lidských kostí, které ve svém nitru ukrývají jemnou strukturu malých buněk a jako celek působí velmi pevně. Optimální technické parametry spojené s ochranou přírodních zdrojů byly hlavním krédem při vývoji izolačního materiálu. Tajemstvím ecosphere jsou skutečně velmi malé vakuové duté skleněné kuličky, také nazývané Glass Bubbles, které zcela nahrazují kamenivo a jiné vylehčující příměsi - našly své využití. To je s rostoucím nedostatkem přírodních zdrojů významné plus. Také vydatnost malty ecosphere je velmi zajímavá, z jedné tuny suché směsi se připraví ca. 8.000 litrů stříkané izolace.

 

Výhody dutých skleněných kuliček jako vylehčovací příměsi

 • Vysoká pevnost v tlaku
 • Dobré reologické vlastnosti
 • Výjimečné tepelněizolační vlastnosti
 • Ochrana zdrojů surovin
 • Bez potřeby stavebních písků
 • Nehořlavé (A1)

 

Tepelná izolace a akumulace

maxit ecosphere boduje vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi se součinitelem tepelné vodivosti λ10, dry, mat< < 0,040 W/(mK) v suchém stavu. Toho je dosaženo využitím mikroskopických dutých skleněných kuliček s obsahem vakua, které zabraňují prostupu tepla. Tím chladnou obvodové stěny pomaleji a vysychají úměrně rychleji. ecosphere nedává žádnou šanci řasám a mechům na fasádě a to čistě fyzikálním způsobem.

 

Pro interiér i exteriér

Také při izolaci obvodových stěn z interiéru může ecosphere ukázat své přednosti při regulaci vnitřního klima v místnostech. Oproti řešení s využitím izolačních desek lze ecosphere nanášet nástřikem, nevznikají tak žádné spáry a eliminuje se tak nebezpečí vzniku dutin. Tím je zabráněno kondenzaci vlhkosti a tvorbě plísní. Vzduch v interiéru tak zůstává trvale zdravý.

 

Izolace v jednom pracovním kroku – bez rizika montážních chyb

Použití nové ecosphere-stříkané izolace umožňuje nanesení až 100 mm v jednom kroku, a to bez použití nosiče omítky – standardně omítačkou nebo ze sila. Montážní chyby , které vznikají u deskových izolačních systémů jsou v tomto případě, díky nanesení nástřikem, zcela vyloučeny. Dodávky v silech ještě k tomu snižují prašnost na stavbě a šetří se pracovní síly.

 • Zpracování ze sila nebo z pytle
 • Pro interiér i exteriér
 • Vícevrstvé zpracování metodou „čerstvá do čerstvé“ bez prostoje.
 • Běžné zpracování standardními zařízeními pro tepelněizolační omítky
 • Bezproblémové zpracování na zakřivených a nerovných podkladech
 • Zamezení vzniku dutin

 

maxit ecosphere