Energeticky úsporné stavění


Energeticky úsporné stavění zahrnuje ucelené spektrum jak výstavby tak užívání budovy, vč. účelnosti a záměru použití stavebních materiálů. Vedle samotné dispozice budovy zde má velký význam i dobrá tepelná izolace vnějších stavebních prvků, odolnost vnějšího pláště proti povětrnostním podmínkám či prevence vzniku tepelných mostů. Pomocí opatření v rámci stavební tepelné ochrany tak můžete výrazně snížit energetickou spotřebu vašeho domu.

Společnosti maxit se energeticky úsporným stavěním zabývá již celá desetiletí a disponuje v této oblasti vhodnými stavebními materiály i doplňujícími produkty.

V následujícím výčtu můžete zvolit maxit řešení, speciálně zaměřená  na vše kolem energeticky úsporných staveb v oblastech izolací a omítek, s jejichž pomocí můžete položit základní kámen energeticky optimální výstavby.

Nad rámec uvedených řešení máme k dispozici navíc systém maxit solar, kterým získáte energeticky úsporný výrobek pro zhotovení vaší fasády a dále vám systém maxterm umožní doplnit inovativní plošný systém topení s vysokým potenciálem úspory energie.


Jelikož se cena surové ropy v posledních letech více než zčtyřnásobila, měli byste si udržet přehled o svých nákladech na topení a s ohledem na svou peněženku byste měli usilovat o úspory na těchto nákladech. Většina tepla se ztrácí skrze vnější stěny (více než 40 procent) a právě na to jsme se specializovali.

S naším systémem maxit WDVS můžete ušetřit za topení. Současně tím u své nemovitosti zlepšíte i tepelnou ochranu, ochranu před vlhkostí, hlukem a požáry a přispějete k ochraně klimatu. Nadto můžete díky rozličným státním dotačním programům při investici do energeticky uvědomělého způsobu stavby, resp. sanace, ještě získat nějaké peníze zpět. Tedy vidíte, že teplo se nechá v mnoha ohledech zaplatit.

Další informace k tepelně izolačnímu kompozitnímu systému společnosti maxit naleznete zde:
Izolace pomocí minerální vaty
Izolace pomocí minerální pěny

Zde přejdete k výrobkům společnosti maxit, které souvisí s tepelnou izolací.

Poptávka po fasádní tepelné izolaci s minerálními izolačními materiály stále roste. To lze přičíst především tomu, že minerální izolační materiály mají výhodu takzvaného aktivního dýchání (difuzně otevřené). Až do devadesátých let se na izolaci fasád téměř bezvýhradně používaly takzvané „polystyrenové izolační desky“ (EPS), nicméně tyto s ohledem na stále rostoucí nároky na úspory nákladů na topení a energie nedosahují takových hodnot úspor jako minerální izolační materiály. Dnes se v Německu k izolaci fasád už z až 35 procent využívají minerální izolační materiály.

Na optimální tepelnou izolaci vnitřních stěn či na svrchní nebo spodní izolaci stropů (podzemní garáže, sklepy atp.) se u nás používají jedině certifikované stavební produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí (certifikované podle IBU). V naší masivní minerální monolitické izolační desce (tepelně izolační materiál z vápenno-silikátového hydrátu, vápna, písku, betonu, vody a provzdušňovacích přísad) shledáte stavebně biologicky a mikrobiologicky bezvýhradný výrobek působící proti plísním a mikroorganismům a k tomu ještě zcela recyklovatelný.

Dalšími výhodami jsou: 

  • Otevřeno pro difuzi
  • Propustnost vodních par
  • Nehořlavost A1 dle DIN 4102
  • Zlepšená ochrana proti hluku
  • Hospodárnost
  • Vysoká stabilita
  • Ta nejvyšší stálost (neodpadávání) díky patentovanému systému
  • Skvělá tepelná ochrana
  • Přírodní minerální izolační systém
  • recyklovatelný


Další informace:
Vnitřní izolace maxit systémem

Omítky se zvýšeným podílem lehkých přísad – převážně kuliček z pěnového polystyrenu (EPS) – jsou označovány jako tepelně izolační omítky, když splňují jistá kritéria tepelné vodivosti a suché objemové hmotnosti.

Naše produktová nabídka odpovídá stanoveným kritériím a nadto společnost maxit nabízí rovněž omítky s tepelně izolačními vlastnostmi na bázi lehkých minerálních přísad. To znamená, že je izolační systém omítek maxit tepelně izolačním systémem sestávající z jedné vrstvy tepelně izolační spodní omítky s přísadou EPS a z jedno nebo dvouvrstvé svrchní omítky. Systém lze použít jako přídavnou tepelnou izolaci pro tepelně izolující zdivo, např. děrované cihly, lehčený beton nebo pórobeton. Rovněž lze vytvářet izolační vrstvy bez spár, které se přizpůsobí geometrickému tvary podkladu.

Kromě toho se systém hodí i na vyrovnávání velkých nerovností.

Z důvodu rostoucích nároků na tepelnou ochranu budov byly v posledních letech konstrukce vnějších stěn v rostoucí míře zdokonalovány (Součinitel prostupu tepla - U, dříve hodnota k, v W/m2K).

Tyto vysoce účinně izolující konstrukce lze sestrojit např. jako monolitické zdi z moderních cihel (hodnota lambda < 0,14) nebo třeba jako zdivo vysoké hustoty ve spojení se schválenými systémy WDV (tepelně izolační kompozitní systémy). Monolitické konstrukce ze zdiva s tepelným obrazem s nejlepší izolací vyžadují rovněž úpravu systému venkovní omítky.

Venkovní omítky ve většině případů sestávají ze spodní (jádrové) omítky, svrchní (šlechtěné) omítky a barevného nátěru. Jsou méně důležitou součástí vnější stěny a trvale chrání zdivo za ní před povětrnostními vlivy. Tím zůstává konstrukce stěny suchá a uchovává si svou požadovanou tepelnou ochranu.

Z naší nabídky výrobků maxit je pro splnění těchto nároků tím správným řešením vláknitá lehká vápenno-betonová omítka maxit. Přitom vele venkovních omítek, jejichž stavebně fyzikální vlastnosti jsou vyladěné na zvolené zdivo, těžíte prokazatelně i ze zvýšené bezpečnosti.

Další informace:
Vápenno-betonové vláknité omítky maxit