Zdravé bydlení


Přednostním využíváním anorganických stavebních materiálů (jako např. vápenné omítky) vytváříme již při samotné stavbě domu od samého počátku podmínky pro zdravé bydlení. Vlastností těchto materiálů není jen schopnost pohlcovat vlhkost, ale i schopnost absorbovat škodliviny a zlepšovat klima v obytném prostoru.

Před zahájením stavby se zřídka kdy kontroluje podklad na výskyt radonu. Přitom jde o přirozený produkt rozpadu radioaktivního těžkého kovu uranu, který se vyskytuje jak v půdě, tak ve skále. A právě z něj radon poměrně snadno uniká a šíří se půdním vzduchem nebo se rozpouští do vody. Přitom proniká i do pokojového vzduchu v budovách. To podle vědců nezřídka vede k onemocnění rakovinou plic.

Abychom svým zákazníkům mohli nabídnout co nejvyšší míru zdravého bydlení a bezpečnosti, klademe zvláštní důraz na využití stavebních materiálů, které jsou ekologické a zdravé pro bydlení. V této oblasti vám vedle našich přírodních a biologicky hliněných omítek (BIA) nabízíme rovněž vápenné omítky z řady maxit pluscalc, které mají výraznou schopnost pohlcovat vlhkost a tím zlepšují kvalitu pokojového vzduchu. V této oblasti disponujeme speciálními výrobky s průkaznými referencemi.

Další informace o systémech maxit pluscalc a hliněných omítkách BIA naleznete v části maxit eco care.