Ochrana a udržení hodnoty při sanaci

Kdo do svého obydlí investuje hodně peněz, očekává, že mu také po co nejdelší dobu budou přinášet užitek. K tomu je důležité včas pomýšlet na ochranu a udržení hodnoty obytné nemovitosti, neboť negativní vlivy okolního prostředí v průběhu let ze sanace činí absolutní nezbytnost.

Voda může dům poškozovat jak ve formě páry, tak kapaliny či ledu. Jak jsou sdružená skupenství vody rozdílná, tak se i liší poškození, která jejich vlivem mohou na vašem zdivu vzniknout.

Hlavním předpokladem pro úspěšnou opravu vlhkého poškozeného zdiva je odstranění příčin pronikání vlhkosti. Vedle ochrany před stoupající vzdušnou vlhkostí je nezbytně nutno proti vertikálnímu vzlínání utěsnit i části konstrukce, které jsou ve styku se zemí. Pro ochranu před vlhkostí přicházející zespoda dnes existuje mnoho konstrukčních řešení: Těsnicí pásy, horizontální a vertikální těsnění, štěrkopískové vrstvy pro narušení kapilarity, sanační omítky a drenáže.

Mnoho starých konstrukčních prvků postrádá ochranu proti vodě zdola a ze strany. V těchto případech pomáhá systém sanačních omítek maxit.

V oblasti sanace vám tyto výrobky samozřejmě nabízí i trvalou preventivní ochranu vaší stavební konstrukce před vlhkostí a řasám jako i tepelně regulační energetický úsporný efekt. Sem patří v oblasti venkovních omítek a barev a u interiérových barev všechny výrobky z řady maxit solar, maxit solance i maxit solaren a proti napadení plísněmi pomáhá náš inovativní sanační systém maxtherm S. V oblasti vnější tepelné izolace vaši budovu před proměnlivými tepelnými účinky chrání systémaxit WDVS a trvale tak na stěnách brání vzniku napětí a trhlin.

Pokud by v průběhu let měla být potřeba rekonstrukce stavební konstrukce, pomohou vám dlouhodobé udržení hodnoty vaší budovy zajistit naše výrobky sanačního systému maxit.

 


V rámci našeho sanačního systému maxit nabízíme vedle základových nátěrů, speciálních malt a horizontálních ucpávek také speciální sanační omítky a mnoho více. Jedna věc je přitom velmi důležitá: před zpracováním by měly proběhnout předběžné průzkumy,

které jsou předpokladem pro odbornou a úspěšnou sanaci, k čemuž je potřeba povolat odborného plánovače, který svou činnost bude koordinovat s našimi odborníky.

Více informací k sanačním omítkovým systémům:

Směrnice pro zpracování – ochrana a sanace se systémem


Tam, kde zub času poškodil staré podlahy lze za předpokladu, že kontrola předběžného ošetření je v takovýchto příkladech provedena se zvláštní pečlivostí, zpravidla bez velkého úsilí položit novou podlahovou krytinu. Naše podlahové systémy maxit floor k tomu nabízí vynikající řešení. Pak mohou v soukromém obytném domě například staré podlahy a nový potěr utvořit stabilní a trvanlivý celek, a to např. i pomocí našich stěrkových a nivelačních hmot i na starých dlaždičkách, aniž by bylo nutno starou dlažbu nákladně nahrazovat.

Ale i průmyslové podlahy s našimi betonovými samonivelačními krycími systémy maxit floor vstupují do nové éry pokrývání podlah. Unikátní systémové přednosti inovativního složení spolu s na betonu založenou recepturou umožňují vytvářet skvělé povrchy, které v branži a odvětví představují nový milník nejen s ohledem na ekologičnost a hospodárnost, ale i s ohledem na krátkou dobu, po které lze podlahy zatěžovat, na různorodost možných vzhledů povrchu.

Zde naleznete další informace k


Již počátkem sedmdesátých let byl zahájen vývoj systémů pro opravování poškozeného betonu. Nejprve se soustředil na reaktivní pryskyřice a později i na betonovou maltu s umělohmotnými složkami. Díky tomuto dlouhému vývojovému období se objevilo množství výrobců a jejich produktů specializovaných na tyto úlohy.

Současně vznikly různorodé metodiky z pera těch nejrůznějších grémií a komisí, které byly neustále přepracovávány. Díky tomu máme dnes k dispozici vyzrálé výrobky a postupy, které slouží jako vynikající podklad – ať už pro plánování nebo pro provádění.

Zkušenosti, které jsme za tu dobu nashromáždili, nám umožňují pomocí osvědčených systémů úspěšně a bezpečně plánovat a pomocí našeho betonového sanačního programu maxit realizovat i ty nejrozsáhlejší opravy. Podle předpokladů, požadavků a cílů je zde nutno dbát nejrůznějších plánovacích a aplikačně technických pravidel, jejichž dodržování významně přispívá k úspěšnému opravení železobetonových konstrukcí. Bez ohledu na to, jestli jde o stavby inženýrské, objektové či obytné, pro každou výzvu máme ten správný výrobek.

Většina dnes stojících budov byla vystavěna před rokem 1970. U těchto budov se dnes častěji vyskytují poškození vlivem vlhkosti, neboť vnější utěsnění je poškozené či vůbec nebylo dle normy DIN 18195 zpracováno. Se stejnou výzvou je odborník konfrontován, když sanuje budovy, které dnes spadají pod památkovou ochranu.

V takových případech vám s provedením tepelné stavební sanace pomůže výrobek maxit maxtherm T. A to jen v několika málo krocích, neboť vše co pro aplikaci systému maxtherm T potřebujete je zdroj elektřiny a společností maxit certifikovaného specialistu na vysoušení, který inovativní topný systém velmi rychle odborně nainstaluje.

Více informací o sanaci zdiva:
Plošné topení se systémem maxtherm T

Naše reference k systému maxit protect

Muzeum Zeughaus | Schweinfurt

Kongresová hala | Lipsko

Zámek Sonnenstein | Pirna

Podzemní garáž | Marthastraße, Norimberk