Podlahy

Penetrace

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit floor 4710

L T Komponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4712 EC1

L T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4715 L T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4716 - T S
maxit floor 4725 L T

Komponenta A   S 

Komponenta B   S

Stěrky a tenkovrstvé potěry

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list
maxit plan 4193 L T S
maxit floor 4095 L T S
maxit floor 4320 L T S

Epoxidové a polyuretanové povrchy

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list
maxit floor 4740 L T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4741 L T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4753 L T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

Průmyslové povrchy minerální

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit floor 4610

L T S

Designové povrchy

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list
maxit plan 465 L T S

Stěrky a tenkovrstvé potěry

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list
maxit plan 4515 - T S
maxit plan 4516 - T S

Anhydritové lité potěry

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list
maxit plan 490 T T S

maxit plan 480

L T S

maxit plan 470

L T S

Cementové lité potěry

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit plan 440

L T S

maxit plan 4442 turbo

L T S

Cementové lité ruční

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit plan 425

L T S

maxit plan 435

L T S

Ošetření povrchu

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit floor 4736

L T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4774 L T

Komponenta A  S

Komponenta B   S

maxit floor 4790 - T S