Podlahy

Penetrace

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit floor 4710

  T Komponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4712 EC1

  T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4715   T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4716 - T S

Stěrky a tenkovrstvé potěry

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list
maxit plan 432     S
maxit plan 4193   T S
maxit floor 4095   T S
maxit floor 4320   T S

Epoxidové a polyuretanové povrchy

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list
maxit floor 4740   T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4741   T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4753   T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

Průmyslové povrchy minerální

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit floor 4610

  T S

Designové povrchy

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list
maxit plan 465 L T S

Stěrky a tenkovrstvé potěry

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list
maxit plan 4515 - T S
maxit plan 4516 - T S

Anhydritové lité potěry

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list
maxit plan 490 T S

maxit plan 480

L T S

maxit plan 470

L T S

Cementové lité potěry

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit plan 440

  T S

maxit plan 4442 turbo

  T S

Cementové lité ruční

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit plan 425

L T S

maxit plan 435

  T S

Ošetření povrchu

Výrobek Prohlášení o vlastnostech Technický list Bezpečnostní list

maxit floor 4736

  T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4790   T S