Podlahy

Penetrace

VýrobekProhlášení o vlastnostechTechnický listBezpečnostní list

maxit floor 4710

 TKomponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4712 EC1

 T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4715 T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4716-TS

Stěrky a tenkovrstvé potěry

VýrobekProhlášení o vlastnostechTechnický listBezpečnostní list
maxit plan 432  S
maxit plan 4193LTS
maxit floor 4095LTS
maxit floor 4320 TS

Epoxidové a polyuretanové povrchy

VýrobekProhlášení o vlastnostechTechnický listBezpečnostní list
maxit floor 4740 T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4741 T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4753 T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

Průmyslové povrchy minerální

VýrobekProhlášení o vlastnostechTechnický listBezpečnostní list

maxit floor 4610

 TS

Designové povrchy

VýrobekProhlášení o vlastnostechTechnický listBezpečnostní list
maxit plan 465LTS

Stěrky a tenkovrstvé potěry

VýrobekProhlášení o vlastnostechTechnický listBezpečnostní list
maxit plan 4515-TS
maxit plan 4516-TS

Anhydritové lité potěry

VýrobekProhlášení o vlastnostechTechnický listBezpečnostní list
maxit plan 490TS

maxit plan 480

LTS

maxit plan 470

LTS

Cementové lité potěry

VýrobekProhlášení o vlastnostechTechnický listBezpečnostní list

maxit plan 440

LTS

maxit plan 4442 turbo

LTS

Cementové lité ruční

VýrobekProhlášení o vlastnostechTechnický listBezpečnostní list

maxit plan 425

LTS

maxit plan 435

 TS

Ošetření povrchu

VýrobekProhlášení o vlastnostechTechnický listBezpečnostní list

maxit floor 4736

 T

Komponenta A   S

Komponenta B   S

maxit floor 4790 TS